ČLÁNOK
PKB vykázala polročný čistý zisk 112,8 mil. Sk
9. augusta 2000

Prvá komunálna banka, a.s., Žilina (PKB) vykázala v prvom polroku podľa slovenských účtovných štandardov čistý zisk 112,8 mil. Sk, pričom čistý zisk banky k ultimu minulého roka predstavoval 18,195 mil. Sk. Bilančná suma PKB zaznamenala ku koncu júna medziročný nárast o 3 %, keď dosiahla 20,783 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval Ľubomír Pecko, riaditeľ marketingu a vývoja produktov banky. Podľa jeho slov sa banka dosiahnutými výsledkami zaradila medzi stredné, nadpriemerne ziskové banky na slovenskom trhu s dominantným postavením v službách mestám a obciam.
Na celkových zdrojoch banky sa najvýraznejšie podieľali vklady klientov, ktoré v závere polroka banka evidovala na úrovni takmer 15,9 mld. Sk. Od konca uplynulého roka to znamená ich nárast o 1,718 mld. Sk a na celkových pasívach sa podieľajú 76,5 %. Podľa slov Ľ. Pecka vzrástli úsporné vklady banky od konca minuloročného júna takmer dvojnásobne. „Významne tiež stúpol podiel vkladov obyvateľstva v našej banke, ktoré sa na celkovej bilančnej sume podieľajú 35 %, ako aj počty účtov vedených občanom,“ uviedol Ľ. Pecko. Vklady od ostatných bánk dosiahli k ultimu júna takmer 1,258 mld. Sk a splatné dlhopisy 1,3 mld. Sk.
Na aktívnej strane súvahy dominovali k ultimu júna štátne dlhopisy a obchodovateľné cenné papiere v celkovom objeme približne 8 mld. Sk. Celkový objem čistých úverov poskytnutých klientom evidovala PKB na úrovni takmer 7,3 mld. Sk, čo od konca minulého roka predstavuje jeho pokles o 500 mil. Sk. Úložky banky v Národnej banke Slovenska predstavovali 1,378 mld. Sk a v ostatných bankách banka evidovala depozitá na úrovni takmer 1,8 mld. Sk. Podľa Ľ. Pecka banka vykazuje nadpriemerné krytie úverov vkladmi a naďalej si udržiava vysokú kvalitu a likviditu úverového portfólia. „Z celkového počtu poskytnutých úverov sa len 2 % radia medzi klasifikované, čo je medzi bankami podnikajúcimi v SR viac ako 5 rokov raritou,“ zhodnotil.
Prijaté úroky banky dosiahli k ultimu júna takmer 1,115 mld. Sk, naopak nákladové úroky predstavovali takmer 725,8 mil. Sk. Podiel PKB na trhu komunálnej sféry je 72 % v úverových aktivitách a 48 % z hľadiska prijatých vkladov od tohto sektora.
Ako Ľ. Pecko potvrdil, strategickým investorom PKB sa v najbližšom čase stane finančná spoločnosť Dexia Kommunalkredit Holding. Nová spoločnosť chce získať podľa informácii agentúry APA 29,9 % akcií PKB. Transakciu by mala schváliť Národná banka Slovenska. Holding vznikol ako spoločný podnik nadnárodnej finančnej skupiny Dexia a rakúskej banky Kommunalkredit. Bol založený začiatkom tohto roka a mal by sa špecializovať na finančné investície v komunálnom sektore v krajinách strednej a východnej Európy.
PKB začala svoju činnosť v roku 1993. Základné imanie banky predstavuje 1,002 mld. Sk. Banka momentálne patrí do medzinárodnej finančnej skupiny Dexia so sídlom v Paríži, ktorej podiel na základnom imaní banky predstavuje 78,4 %. Sieť PKB tvorí 45 pracovísk po celom Slovensku. Najnovším z nich je expozitúra obchodného domu Dunaj v Bratislave, kde má banka dnes už 4 pracoviská.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS