ČLÁNOK
PKB v minulom roku s čistým ziskom 162,4 mil. Sk
23. apríla 2001

Prvá komunálna banka, a.s. Žilina (PKB) hospodárila v uplynulom roku s čistým ziskom 162,4 mil. Sk. Predstavuje to výrazný rast oproti zisku na úrovni 18,9 mil. Sk z roku 1999. Celkové náklady predstavovali 47,561 mld. Sk, medziročne tak vzrástli viac ako štyrikrát. Podobným tempom sa vyvíjali aj výnosy, ktoré dosiahli 47,723 mld. Sk. Informoval o tom prezident banky Jozef Mihálik. Banka vyplatí z čistého zisku dividendy vo výške 13,5 % základného imania.

Bilančná suma banky počas minulého roka klesla o 390,5 mil. Sk na 19,785 mld. Sk. Objem úverového portfólia banky sa rovnako znížil z 7,7 mld. Sk na 5,9 mld. Sk. Dôvodom je podľa J. Mihálika prehĺbenie špecializácie banky na financovanie verejných projektov formou projektového a štrukturálneho financovania a ústup od úverovania podnikateľskej sféry. Podiel klasifikovaných úverov na celkovom portfóliu banky predstavoval len 1,2 %. PKB ku koncu roka vytvorila 1,103 mld. Sk opravných položiek, pričom rozpustila 1,113 mld. Sk opravných položiek, 87 mil. Sk zákonných a 234 mil. Sk ostatných rezerv.

Pokles objemu úverov banka kompenzovala nízko rizikovými investíciami najmä do štátnych cenných papierov a dlhopisov verejného sektora. K ultimu roka evidovala 1,34 mld. Sk v dlhopisoch a iných cenných papieroch s pevným výnosom a 24,4 mil. Sk v akciách. Ostatné investičné cenné papiere v portfóliu predstavovali 4,85 mld. Sk.

Primárne vklady banky vzrástli ku koncu decembra o 1,3 mld. Sk na 15,489 mld. Sk hlavne zásluhou vkladov obyvateľstva a verejného sektora. Voči ostatným bankám mala PKB záväzky vo výške 1,312 mld. Sk. Základné imanie banky zostalo na nezmenenej úrovni 1,002 mld. Sk, rezervy predstavovali 212,4 mil. Sk. Celkove 500 mil. Sk získala banka emisiou vlastných dlhopisov a 75,2 mil. Sk prostredníctvom vkladových listov a pokladničných poukážok. Akcionári PKB na svojom stredajšom zasadnutí rozhodli o emisii ďalších 1,5 mld. Sk dlhopisov a 1 mld. Sk depozitných certifikátov.

V tomto roku plánuje banka rozširovať financovanie samospráv a tiež prípravu projektového a štrukturálneho financovania verejných projektov. Ďalším cieľom zostáva rozvoj retailového bankovníctva, dôraz kladie aj na vývoj produktov elektronického bankovníctva.

PKB začala svoju činnosť v roku 1993. Majoritným akcionárom banky s 78-percentným podielom na základnom imaní je finančná skupina Dexia Kommunalkredit Holding, ktorú tvorí z 51 % skupina Dexia a zvyšných 49 % ovláda Kommunalkredit Austria. Ďalšími akcionármi PKB sú slovenské mestá a obce s podielom 19,64 % a drobní akcionári. Banka poskytuje svoje služby prostredníctvom 45 pobočiek a 610 zamestnancov. Banka má tiež dcérsku spoločnosť Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, ktorá podniká v oblasti životného a neživotného poistenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS