ČLÁNOK
PKB prehlbuje orientáciu na financovanie verejných projektov
3. októbra 2000

Po kapitálovom vstupe francúzsko-belgickej finančnej skupiny Dexia a Kommunalkreditu Austria do Prvej komunálnej banky, a.s., Žilina (PKB) sa výrazne prehĺbila špecializácia banky na financovanie verejných projektov formou projektového a štrukturálneho financovania. V Žiline sa uskutočnila medzinárodná konferencia na tému Financovanie komunálnej infraštruktúry, kde PKB predstavila zástupcom samosprávy súčasný stav a možnosti financovania komunálnej infraštruktúry a ekológie. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia možností spolufinancovania komunálnej sféry zo zdrojov Európskej únie.

Konferenciu pripravila banka v spolupráci s Domom techniky ZSVTS, s.r.o., Žilina a Združením miest a obcí SR. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru marketingu a vývoja produktov PKB Ľubomír Pecko.

Orientáciu PKB na komunálnu sféru výrazne podporuje materská banka Dexia aj v oblasti know-how a tiež pri získavaní dlhodobých finančných zdrojov. Projektové a štrukturálne financovanie predstavuje nové formy financovania, ktoré na Slovensku nemajú dlhú tradíciu. Ich príprava je preto časovo náročnejšia v porovnaní s bežnými formami financovania. Projekty sa vyznačujú tiež značnou technickou, organizačnou aj personálnou náročnosťou a ich príprava požaduje aj niekoľko mesačnú účasť odborníkov z technickej oblasti, finančných analytikov ako aj ekonómov, ktorí sú schopní správne odhadnúť trendy vývoja na obdobia presahujúce 10 rokov.

Prednášky sa zamerali na zhodnotenie postavenia samospráv na Slovensku vrátane možností finančného zabezpečovania zámerov miest a obcí cez projektové financovanie. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 500 účastníkov. Okrem predstaviteľov všetkých krajských úradov a značnej časti okresných úradov prišlo aj takmer 140 zástupcov miest a mestských častí, predstavitelia takmer 150 obecných úradov a 90 zástupcov organizácií z radov prevádzkovateľov, dodávateľov, investorov v oblasti životného prostredia, bytových družstiev, bánk a tretieho sektora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS