ČLÁNOK
PKB očakáva v tomto roku zisk 320 mil. Sk
5. novembra 2002

Prvá komunálna banka, a.s. Žilina očakáva v tomto roku zisk na úrovni 320 mil. Sk. Za prvých deväť mesiacov hospodárila so ziskom 268,6 mil. Sk, čo je medziročne viac o 54 mil. Sk. Rentabilita aktív (ROA) dosiahla ku koncu septembra 1,65 % a rentabilita kapitálu (ROE) 26,09 %. Bilančná hodnota banky predstavovala k ultimu septembra 31,485 mld. Sk. Vklady klientov boli vo výške 23,7 mld. Sk a úvery 10,362 mld. Sk. Informovali o tom predstavitelia banky.

PKB sa okrem retailbankingu sústreďuje na financovanie ekologických projektov. V oblasti tepelného hospodárstva prefinancovala projekty v objeme 480 mil. Sk a v rámci vodného hospodárstva za 1,135 mld. Sk. Projekty separácie a skládkovania odpadu podporila 826 mil. Sk.

PKB uviedla na trh novú službu, ktorá sprostredkúva informácie o úhrade colného dlhu príslušnému colnému úradu. Prostredníctvom tohto produktu možno platiť colné záväzky hotovostne alebo prevodom. Colné orgány tak dostanú za 15 minút informáciu o úhrade záväzku deklarantom. PKB je jedinou bankou, ktorá túto službu na Slovensku poskytuje.

PKB začala svoju činnosť v roku 1993. Majoritným akcionárom PKB so 78,4-percentným podielom na základnom imaní je finančná skupina Dexia Kommunalkredit Holding. Ďalšími akcionármi banky sú slovenské mestá a obce a individuálni investori. Banka plánuje v tomto roku zvyšovať svoj podiel na komunálnom trhu. PKB má v súčasnosti na Slovensku 40 pracovísk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS