ČLÁNOK
PKB má čisté úverové portfólio
31. decembra 1997

Na dnešnej tlačovej besede pri príležitosti 5. výročia existencie PKB to uviedol riaditeľ jej krajskej pobočky v Košiciach, Imrich Urbančík. Ako dodal, za úspech považuje aj skutočnosť, že spolu s Tatra bankou má PKB medzi slovenskými bankami najvyšší rating BB+. Očakávaná bilančná suma PKB by k 31. decembru 1997 podľa slov I. Urbančíka mala byť v rozmedzí 15,5 – 16 mld. Sk a čistý zisk by mal dosiahnúť 160 – 168 miliónov Sk pri vytvorení rezervných fondov v objeme okolo 80 miliónov Sk. Orietáciu banky na komunálnu klientelu dokumentuje podľa riaditeľa košickej pobočky aj skutočnosť, že za päť rokov neodmietli žiadnu žiadosť o úver pre obce a mestá a na výstavbu bytov i KBV v tomto roku uvoľnili úvery vo výške 350 miliónov Sk s unikátnym 6 percentným úrokom. Okrem toho v snahe podporiť Štátny fond rozvoja bývania odkúpila PKB štátne dlhopoisy v nominálnej hodnote 500 miliónov Sk s 9-percentným výnosom. „Výhodou banky pritom je, že má vyrovnané pozície a nie je odkázaná nakupovať prostriedky na drahom medzibankovom trhu,“ skonštatoval Urbančík. Podpora financovania komunálnej klientely bude podľa I. Urbančíka rozhodujúcim cieľom i v roku 1998. „Už teraz majú klienti PKB dve tretiny úverov v dlhodobej osemročnej dobe splatnosti. Novinkou je podpis úverovej linky s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na 20 miliónov mariek (DEM). Úvery z nej by mali byť poskytované na 15 rokov a úrok by nemal presiahnuť 10 percent,“ povedal. Podmienkou poskytnutia úveru je podľa riaditeľa krajskej pobočky je serióznosť partnera a dôsledná analýza jeho podnikateľského zámeru i návratnosti úveru. Košická pobočka PKB s pracoviskami v Michalovciach a Spišskej Novej Vsi a menšími expozitúrami vo Svidníku a v Novom Smokovci vykáže v tomto roku bilačnú sumu 1,7 miliardy Sk. Pobočka poskytla úveryv objeme 1,4 miliardy Sk. Vnútrobankovým informačným systémom je pobočka on-line spojená so všetkými 32 pracoviskami PKB a okrem dlžných bankových produktov poskytuje aj služby homebankingu, phonebankingu a ako prvá v SR aj internet infobankingu. Koncom januára 1998 otvorí svoju pobočku v Bardejove na Radničnom námestí a na prelome rokov 1998/1999 aj v Prešove na Hlavnej ulici.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS