ČLÁNOK
Piate kolo tendra na majetok Vihorlatu určili na 28. septembra
4. septembra 2001

Rada veriteľov spoločnosti Vihorlat Snina, a.s., v konkurze rozhodla na svojom pondelkovom stretnutí, že vypíše ďalšie kolo ponuky na predaj majetku Vihorlatu. O ponukách záujemcov bude rada rozhodovať 28. septembra na Krajskom súde v Košiciach. Ide o piate kolo tendra, ktoré veritelia vypisujú po tom, ako sa v predošlých štyroch buď neprihlásil žiaden záujemca, alebo dal cenovú ponuku neprijateľnú pre veriteľov.

Akékoľvek ďalšie informácie o priebehu a výsledkoch zasadania rady veriteľov odmietol správca konkurznej podstaty Eugen Gališin poskytnúť. Odvolal sa iba na inzerát, v ktorom uverejní detailné podmienky pre záujemcov o Vihorlat Snina alebo o niektorú jeho časť. V doterajších štyroch kolách sa predávali osobitne tri časti podniku. Išlo o závod špeciálnej výroby v hodnote 316 mil. Sk, divízny závod Energetika ocenený na 273 mil. Sk a divízia strojárskej výroby v hodnote takmer 872 mil. Sk. Záujem bol iba o strojársku výrobu, ale cena ktorú ponúkol bývalý stopercentrný akcionár Vihorlatu, spoločnosť VSŽ, bola príliš nízka.

Konkurz na Vihorlat Snina vyhlásili v októbri minulého roka. Vihorlat Snina momentálne dosahuje mesačný objem výroby viac ako 50 mil. Sk, z toho 5 mil. Sk tvorí špeciálna výroba, 3 až 4 mil. Sk divízia Energetika a zvyšok strojárska výroba. V zimných mesiacoch bola produkcia Energetiky na úrovni 12 až 15 mil. Sk mesačne. Zamestnáva 1 350 ľudí. V konkurze si svoje pohľadávky uplatňuje takmer 150 veriteľov. Celková výška uznaných pohľadávok je 896 mil. Sk. Najväčšími veriteľmi sú VÚB, Konsolidačná banka a Sociálna poisťovňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS