ČLÁNOK
Piata DDP začne činnosť po vstupe zahraničného partnera
6. februára 2003

Piata doplnková dôchodková poisťovňa s názvom 1. národná doplnková dôchodková poisťovňa (DDP) začne svoju činnosť po vstupe zahraničného investora do firiem, ktoré sú zriaďovateľmi poisťovne. Na tlačovej besede to uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Danubia Holding Juraj Ondriš. Spoločnosť Danubia Holding ako zriaďovateľa novej DDP podľa neho oslovili viacerí zahraniční investori, konkrétne rokovania o vstupe do DDP však začali iba s jedným záujemcom, ktorého zverejnia až po ich úspešnom ukončení.

„Vstup zahraničného investora je pre nás kľúčovou otázkou,“ zdôraznil Ondriš. Zahraničný partner by mal podľa neho odkúpiť akciové spoločnosti PFAM a RMFN, ktoré označil ako „prázdne spoločnosti“. Ondriš pripustil, že by prebiehajúce rokovania so zahraničným partnerom mohli skončiť neúspešne, v takom prípade však začnú rokovania s ďalšími záujemcami. „Vylučujem možnosť, že by sme sa s nikým nedohodli,“ povedal. Rokovania s konkrétnym zahraničným investorom by sa mali skončiť do šiestich mesiacov. Piata DDP podľa Ondriša formálne vznikne v súlade so zákonom do troch mesiacov od udelenia povolenia zo strany vlády, v opačnom prípade by zriaďovatelia stratili licenciu na jej činnosť.

Povolenie na činnosť piatej DDP udelila vláda minulý týždeň. Zriaďovateľmi novej DDP sú RMFN, a.s., PFAM, a.s. a Danubia Holding, a.s. Zriaďovatelia uzatvorili zmluvy so 66 zamestnávateľmi, ktorí majú spolu 125,5 tisíc zamestnancov. Z tohto počtu je však sedem zamestnávateľov v konkurze a 18,5 tisíc potenciálnych klientov poisťovne je už poistencami existujúcich štyroch DDP. Medzi najvýznamnejších zamestnávateľov, ktorí sa zaviazali s poisťovňou po jej vzniku uzatvoriť zamestnávateľské zmluvy, patria Železnice Slovenskej republiky, Slovenská pošta, š.p., a Slovenské elektrárne, a.s. Depozitárom pre novú DDP bude Slovenská sporiteľňa.

Trh DDP na Slovensku vznikol v roku 1996. V súčasnosti na ňom pôsobia štyri poisťovne, ktoré ku koncu minulého roka evidovali spolu vyše 440 tisíc poistencov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS