ČLÁNOK
Periodicita vykazovania priamych zahraničných investícií sa nezmení
21. februára 2002

Vláda SR vypustila z programu rokovania návrh na zmenu periodicity predkladania správ o príleve priamych zahraničných investícií (PZI) zo štvrťročnej na polročnú. Materiál, ktorý po pripomienke NBS predložil na rokovanie vlády minister hospodárstva Ľubomír Harach, sleduje skvalitnenie systému štatistického zisťovania s možnosťou spracovania analýzy dopadu PZI na ekonomiku Slovenskej republiky. Vláda zároveň požiadala guvernéra NBS o predloženie metodicky upraveného výkazu ministrovi hospodárstva na pripomienkovanie.

Zmena periodicity podávania výkazu je podľa predkladateľov nutná vzhľadom na problémy so spracovaním individuálnych údajov. Odbor menovej politiky NBS považuje za najproblematickejšie údaje za kalendárny rok vzhľadom na nutnosť schválenia predkladateľmi na základe účtovných závierok. Tým vzniká oneskorenie znemožňujúce dodržanie termínu podania výkazu. Odbor štatistiky NBS spracováva údaje až po ich definitívnom odsúhlasení.

NBS spracováva informácie o PZI podľa kritérií, ktoré znemožňujú vykonanie podrobnejších analýz ich vplyvu na ekonomiku Slovenska s dôrazom na zamestnanosť, obchodnú bilanciu a príjmy verejných financií. NBS oznámila ministerstvu hospodárstva, že pripravuje novelizáciu výkazu v snahe o sformovanie kvalitnej štatistickej základne pre vypracovávanie analýz dopadu PZI na ekonomiku. Národná banka tiež požiadala ministerstvo o pripomienkovanie.

Periodicitu podávania výkazu PZI schválila vláda 25. apríla minulého roku v rámci analýzy vývoja príčin nezamestnanosti a návrhu opatrení na jej znižovanie. Ministrovi hospodárstva a guvernérovi NBS v spolupráci s agentúrou SARIO vláda uložila predkladať na rokovanie Porady ekonomických ministrov vlády SR správu o príleve priamych zahraničných investícií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS