ČLÁNOK
Penta získala repo obchodom s akciami VSŽ vyše 186 mil. Sk
28. februára 2002

Spoločnosť Penta Investments Limited získala repo obchodom s akciami VSŽ 186,032 mil. Sk. Repo obchod s 1 208 000 kusmi akcií VSŽ reprezentujúcimi 7,3 % emisie firma otvorila na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) 25. februára. Repo obchod otvorili pri cene 154 Sk, trvať by mal do 27. mája 2002 a druhou stranou obchodu bola Poštová banka.

„Ide o štandardný spôsob zabezpečenia voči poskytnutým peňažným prostriedkom,“ komentovala obchod hovorkyňa Penty Andrea Straková. Účel použitia takto získaných prostriedkov však neupresnila. Poštová banka má na základe tohto obchodu podľa výpisu zo Strediska cenných papierov na účte akcie VSŽ zodpovedajúce 12,17-percentnému podielu na obchodovanej emisii, Pente zatiaľ ostala nula.

Akcie VSŽ založené v obchode s Poštovou bankou Penta získala začiatkom tohto roka práve od tejto bankovej inštitúcie. Ide o časť akcií z obchodu s 21-percentným balíkom akcií VSŽ, ktorý realizoval Transpetrol koncom minulého roka. Celý balík získal Stredoeurópsky maklérsky dom (SMD) pri cene 160 Sk za akciu. SMD následne predal balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, Poštovej banke pri cene 160 Sk. Spoločnosť J&T Securities uzavrela 3. januára 2002 so SMD zmluvu o kúpe 327 358 akcií VSŽ, čo predstavuje 2 % základného imania firmy. J&T má zároveň opciu na kúpu ďalších 5 % akcií VSŽ z balíka predávaného Transpetrolom.

Balík 21 % akcií z portfólia Transpetrolu sa po predmetnom obchode rozdelil na tri rovnaké časti medzi Pentu, J&T a subjekty, ktoré sú personálne prepojené s finančnou skupinou Istrokapitál, teda SMD a Poštovú banku. Firma J&T je zároveň jedným z troch členov konzorcia, ktoré získalo takmer 40-percentný podiel v Reštitučnom investičnom fonde. Ten vlastní 2,94 % akcií VSŽ.

Podľa aktuálnej akcionárskej štruktúry VSŽ je najvýznamnejším akcionárom spoločnosť U. S. Steel, ktorá disponuje 24,54 % akcií. Bank Austria ovláda 10,34-percentný podiel a Fond národného majetku SR vlastní 16,46 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS