ČLÁNOK
Penta nechce riešiť stratu VSŽ znižovaním základného imania
23. júna 2003

Konsolidovanú stratu hospodárenia v objeme 4,784 mld. Sk zaznamenala v minulom roku akciová spoločnosť VSŽ Košice. Na celkovej strate hospodárenia firmy sa podieľa záporný prevádzkový hospodársky výsledok vo výške 4,223 mld. Sk, ku ktorému sa pridala strata z finančných operácii 110,952 mil. Sk. Podľa predsedu predstavenstva VSŽ Petra Benedikta celkový záporný hospodársky výsledok bol výrazne ovplyvnený zreálňovaním účtovnej hodnoty aktív a pasív VSŽ, keď aktíva do roku 2002 boli veľmi nadhodnotené. Kvôli tomu a kvôli veľkému objemu súdnych sporov musela spoločnosť vytvoriť opravné položky a zriadiť rezervný fond v celkovom objeme vyše 4,4 mld. korún.

Akcionári VSŽ na riadnom valnom zhromaždení (VZ), ktoré bude 23. júla, majú rozhodnúť, ako túto stratu vyrovnať. Na posúdenie dostanú dva varianty. Prvý hovorí o vysporiadaní straty znížením základného imania (ZI) o 2,55 mld. Sk a použitím zisku z minulých období. To by viedlo k zníženiu menovitej hodnoty akcií na 188 Sk.

Druhý variant navrhuje krytie straty z nerozdeleného zisku minulých období, ktorý je v objeme 2,3 mld. Sk a zvyšok ponechať ako stratu z minulých období.

Ako uviedol zástupca jedného z rozhodujúcich akcionárov Penta Group (vlastní 31,8 % akcií) Jaroslav Haščák, na zhromaždení bude Penta odporúčať neznižovanie ZI a podporovať práve druhý variant riešenia straty.

Jaroslav Haščák uviedol, že zástupca Fondu národného majetku SR (vlastní 16 % akcií) i zástupca britskej spoločnosti A.R.T. Investments Limited (vlastní vyše 31 % akcií) boli detailne informovaní o hospodárskej situácii VSŽ, účtovnej uzávierke i správe audítorov za minulý rok, ako i o krokoch, ktoré na VZ mieni podniknúť Penta. „Na rade sme však nediskutovali o tom, čo oni podporia, alebo nepodporia na VZ,“ povedal J. Haščák. Rozhodnutie v tejto otázke padne podľa jeho slov až na valnom zhromaždení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS