ČLÁNOK
Penta Group, a.s., Bratislava dokáže zabezpečiť personálne obsadenie postov topmanžmentu Drôtovne.
3. novembra 1998

Pre tlačovú agentúru SITA to na margo informácií v dnešnom vydaní denníka Pravda uviedol člen predstavenstva Drôtovne a zároveň pracovník Penta Group Jozef Špirko. Pravda informovala o tom, že traja zo štyroch topmanažérov ohlásili odchod zo svojich postov a ako dôvod uviedli, že nemohli niesť ďalej zodpovednosť za sporné rozhodnutie nových členov orgánov Drôtovne. Ako však spresnil J. Špirko, jediným odvolaným členom topmanažmentu bol len generálny riaditeľ Róbert Hraňo, s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer dohodou k 31. októbru. „Obchodný riaditeľ Drôtovne Miroslav Surgoš výpoveď nedostal. Nepožiadal dokonca ani o rozviazanie pracovného pomeru. Platí preto dohoda, podľa ktorej odstúpi manažment zo svojich postov k 20. decembru,“ skonštatoval. Pritom upozornil, že obchodný riaditeľ dostal v súvislosti s nezabezpečením plnenia obchodno-finančného plánu na rok 1998 návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou k skoršiemu dátumu, odmietol ho však. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 30. novembru podal výrobný riaditeľ spoločnosti Marián Luknič. Istrofin, ktorý patrí do skupiny Penta Group, podal návrh na predbežné opatrenie voči spoločnostiam Novam, a.s., a Fortes, s.r.o., ktoré spoločne vlastnili približne 50 % akcií Drôtovne z dôvodu porušenia zákona o cenných papieroch zo strany týchto akcionárov. Krajský súd v Bratislave toto opatrenie voči majoritným akcionárom vydal, keďže podľa zákona o cenných papieroch právnická alebo fyzická osoba nemôže nadobudnúť do svojho vlastníctva viac ako 30 % verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta inak ako na základe verejného prísľubu. Pritom rovnaké obmedzenie sa vzťahuje aj na všetky osoby, ktoré nadobudli takýto podiel akcií toho istého emitenta a konali po vzájomnej dohode, alebo ak ide o skupinu majetkovo vzájomne prepojených osôb. Fortes a Novam tieto podmienky nesplnili. Na nedávnej tlačovej besede o tom informoval člen predstavenstva minoritného akcionára Drôtovne Jaroslav Haščák zo spoločnosti Istrofin. Keďže k vydaniu predbežného opatrenia došlo práve v období intenzívnych rokovaní medzi Drôtovňou a strategickým zahraničným partnerom, obidve strany Novam a Fortes ako majoritní akcionári a Istrofin a V Invest Holding ako minoritní akcionári, považovali za potrebné túto situáciu urýchlene riešiť. Vo veľmi krátkej dobe došlo medzi oboma stranami k rokovaniam, výsledkom ktorých bolo usporiadanie vzťahov akcionárov spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS