ČLÁNOK
Penta, CSFB a Vinaco budú spoločne postupovať v tendri SKo
27. júna 2001

Credit Suisse First Boston (CSFB), Penta Investments Limited a Vinaco Holdings Limited budú spoločne postupovať v tendri na predaj pohľadávok z portfólia Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo). Spoločnosti podpísali v piatok zmluvu o spolupráci. Agentúru SITA o tom informovala Andrea Straková zo spoločnosti Penta Group. Na základe zmluvy spoločnosť Vinaco predložila v pondelok SKo ponuku na postúpenie pohľadávok, pričom Penta a CFSB v tomto kole záväznú ponuku nepodali.

Spoločnosti sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri financovaní, riadení, správe a administrácii úverového portfólia predávaného SKo. CSFB a Penta sa zaviazali poskytnúť spoločnosti Vinaco svoje know-how, ako aj svoje skúsenosti s riadením a vymáhaním pohľadávok.

Penta Group v predchádzajúcom kole tendra vyhláseného Slovenskou konsolidačnou ponúkla za balík pohľadávok v nominálnej hodnote 13,3 mld. Sk sumu 444 mil. Sk, čo predstavovalo výnos na úrovni 3,33 % nominálnej hodnoty. Portfólio SKo tvorili nebonitné pohľadávky voči spoločnostiam, z ktorých bolo približne 70 % v súčasnosti v konkurze. Väčšina z nich bola bez finančného zabezpečenia.

Dozorná rada SKo sa však rozhodla nevyhlásiť víťaza tendra Hlavným dôvodom bola podľa riaditeľa SKo Milana Šikulu nízka ponúkaná cena, ako aj nedostatočné finančné zabezpečenie. Do aktuálneho tendra konsolidačná agentúra zahrnula väčšinu pohľadávok z predchádzajúceho kola. Niektoré bonitné pohľadávky však boli podľa vyňaté, čo podľa Penty do výraznej miery ovplyvní aj výšku ponúkanej ceny.

Podľa pôvodných zámerov vedenia SKo mal pilotný projekt predaja pohľadávok význam najmä z hľadiska vytvorenia benchmarku, čiže porovnávacej hodnoty možnej výnosnosti pohľadávok v portfóliu agentúry. Nízkej výnosnosti ponúkaného portfólia však už v minulosti nasvedčovala žiadosť investorov o zvýšenie celkového balíka pohľadávok, k čomu SKo pristúpila v marci tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS