ČLÁNOK
Peniaze za Transpetrol sú už v rukách vlády
30. apríla 2002

Po schválení predaja 49 % akcií slovenského prepravcu ropy Transpetrol mimoriadnym valným zhromaždením odoslali predstavitelia Yukosu príkaz banke Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s. na uvoľnenie 74 mil. USD za akcie Transpetrolu v prospech slovenskej vlády. Peniaze za balík akcií Transpetrolu previedol Yukos do banky už 28. januára pri podpise predajnej zmluvy. Yukos obdŕžal v pondelok certifikát o vlastníctve hromadnej akcie Transpetrolu. Na stretnutí s novinármi o tom informoval prvý viceprezident Yukosu pre spracovanie ropy a marketing Michail Brudno.

Zástupca Yukosu sa vyjadril aj k súčasnému stavu vzťahov so slovenskou rafinériou Slovnaft. „Po vstupe do Transpetrolu sme Slovnaftu odoslali naše pripomienky k obchodným zmluvám a teraz čakáme na odpoveď,“ povedal Brudno. Na margo budovania štandardných obchodných vzťahov so Slovnaftom viceprezident Yukosu uviedol, že „obchodné vzťahy musia byť založené na dôvere, ktorá má pôvod v dlhodobejšej spolupráci“. Potom bude môcť Yukos podľa Brudna budovať so Slovnaftom podobné vzťahy, ako má s jeho väčšinovým akcionárom, maďarskou firmou MOL, ktorá je spoluvlastníkom ťažobného poľa, z ktorého Yukos dováža ropu.

Súhlas VZ uzavrel vstup firmy Yukos do Transpetrolu. Transakciu schválil minulý týždeň Protimonopolný úrad SR, čo bolo poslednou podmienkou uzavretia obchodu. Na valnom zhromaždení schválili akcionári aj zmeny v stanovách spoločnosti a vymenovali jej vrcholné orgány.

Štát podpísal zmluvu o predaji minoritného balíka akcií Transpetrolu s Yukosom 28. januára. Zmluva zabezpečuje, že počas piatich rokov nemôžu byť akcie Transpetrolu bez súhlasu druhej strany predané tretej strane. Podľa zmluvy bude mať Yukos majoritu v predstavenstve Transpetrolu, zatiaľ čo dozorná rada bude naďalej pod kontrolou štátu.

Transpetrol je na Slovensku dominantným prepravcom ropy z Ruskej federácie na trhy strednej a západnej Európy prostredníctvom ropovodov Družba a Adria.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS