ČLÁNOK
Penetrácia mobilných služieb bola ku koncu vlaňajška 113,4 %
25. februára 2008

Penetrácia mobilných služieb bola ku koncu vlaòajška 113,4 %


K 31. decembru vlaòajška evidovali všetci traja slovenskí mobilní operátori spolu 6,126 mil. zákazníkov, èo predstavuje medziroèný prírastok približne 917 tis. klientov

 

Penetrácia mobilných služieb stúpla v SR ku koncu minulého roka medziroène o 16,98 percentuálneho bodu na 113,44 %. K 31. decembru minulého roka evidovali všetci traja slovenskí mobilní operátori, Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia spolu 6,126 mil. zákazníkov, èo je medziroèný nárast o približne 917 tis. zákazníkov. Údaje operátorov pritom zahàòajú celkový poèet klientov vrátane SIM kariet používaných v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, telemetriu a ïalšie, preto ich nie je možné uviesť ako celkový poèet fyzických klientov mobilných operátorov.

Ako agentúru SITA informoval manažér vzťahov s verejnosťou Orange Slovensko Peter Tóth, spoloènosť podľa metodiky, ktorú používajú ostatní operátori na slovenskom trhu, evidovala ku koncu decembra minulého roka 3,194 mil. zákazníkov, èo je medziroène viac o 6,1 %. T-Mobile Slovensko evidoval ku koncu decembra minulého roku celkovo 2,367 mil. zákazníkov pri medziroènom náraste o 7,6 %. Spoloènosť Telefónica O2 Slovakia zaèala pôsobiť na slovenskom telekomunikaènom trhu od februára minulého roka. Ku koncu vlaòajška evidovala 565 tis. zákazníkov.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS