ČLÁNOK
Peňažná zásoba vzrástla v apríli o 3 mld. Sk
11. júna 1999

Na medziročnej báze vzrástla o 7,4 %, čo v porovnaní s marcovým vývojom (7,2 %) predstavuje mierne zrýchlenie. Na jej náraste sa podieľali výhradne kvázipeniaze, ktorých stav sa zvýšil o 6,7 mld. Sk, kým peniaze M1 poklesli o 3,7 mld. Sk. Vyplýva z menového prehľadu NBS.

Neterminované vklady medzimesačne poklesli o 3,3 mld. Sk, pričom ich vývoj v priebehu mesiaca bol charakterizovaný nárastom v prvej dekáde a postupným klesaním v ďalších dvoch dekádach. V medziročnom vyjadrení poklesli neterminované vklady o 9,2 %. V rámci komponentov peňažnej zásoby zaznamenali najvýraznejší medzimesačný nárast terminované vklady o 5,3 mld. Sk. Ich medziročné tempo rastu sa v porovnaní s marcom mierne zvýšilo a dosiahlo 10,3 %. Vklady v cudzej mene pokračovali aj v apríli v rastovej tendencii, keď ich medzimesačný prírastok predstavoval 1,4 % a ich medziročná dynamika rastu predstavovala 35,0 %. V rámci štruktúry peňažnej zásoby došlo v priebehu apríla v dôsledku vývoja jej jednotlivých komponentov k poklesu váhy peňazí M1 v prospech kvázipeňazí

Korunové vklady ako súčasť peňažnej zásoby vzrástli v priebehu mesiaca apríla o 2,0 mld. Sk, pričom vklady obyvateľstva sa zvýšili o 1,2 mld. Sk a vklady podnikov o 0,8 mld. Sk. Od začiatku roka sa stav korunových vkladov zvýšil o 7,7 mld. Sk, predovšetkým v dôsledku rastu vkladov obyvateľstva o 6,8 mld. Sk, kým vklady podnikov vzrástli len o 0,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS