ČLÁNOK
Peňažná zásoba v marci medzimesačne poklesla o 5,5 mld. Sk
30. apríla 1999

Napriek medzimesačnému poklesu o 5,5 mld. Sk sa jej 12-mesačná miera rastu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila o 0,7 bodu na 7,2 %. Vývoj peňažnej zásoby bol ovplyvnený predovšetkým vývojom čistých domácich aktív, ktoré poklesli medzimesačne o 7,1 mld. Sk, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli o 15,5 %.

Vývoj M2 bol ovplyvnený aj čistým úverom vláde. V priebehu prvého štvrťroka poklesol čistý úver vláde o 1,3 mld. Sk, kým v rovnakom období minulého roka o 6,6 mld. Sk. To znamená, že verejný sektor pokračuje v expanzívnom vývoji z minulého roka a podstatnou mierou sa podieľa na zrýchľovaní dynamiky čistých domácich aktív. Čisté zahraničné aktíva bankového sektora podľa predbežných údajov medzimesačne vzrástli o 1,6 mld. Sk vplyvom rýchlejšieho poklesu zahraničných pasív (o 4,4 mld. Sk) pred zahraničnými aktívami (o 2,8 mld. Sk). Nárast čistých zahraničných aktív obchodných bánk o 2,8 mld. Sk bol čiastočne kompenzovaný poklesom čistých zahraničných aktív NBS o 1,2 mld. Sk.

Celkové úvery vzrástli v marci o 3 mld. Sk, z toho v korunovej oblasti o 0,8 mld. Sk a v cudzej mene o 2,2 mld. Sk. Rast korunových úverov sa realizoval v podnikateľskej sfére (1,6 mld. Sk). Mierny pokles zaznamenal vládny sektor a ostatná činnosť. Stav úverov ku koncu marca bol 404,4 mld. Sk, z toho korunových úverov 341,0 mld. Sk a úverov v cudzej mene 63,4 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka vzrástli korunové úvery medzimesačne o 4,2 mld. Sk a úvery v cudzej mene poklesli o 1 mld. Sk. Medziročná zmena celkových úverov predstavovala 3,1 %, korunové úvery sa znížili o 1,5 % a úvery v cudzej mene vzrástli o 37,8 %.

Priemerná úroková miera zo stavu úverov poklesla vo februári oproti januáru o 0,13 bodu na 16,37 % Celková priemerná úroková miera z korunových vkladov sa znížila v porovnaní s januárom o 0,19 bodu na 10,53 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS