ČLÁNOK
Peňažná zásoba M2 vzrástla v júli na 659,3 mld. Sk
26. augusta 2002

Peňažná zásoba M2 podľa predbežných dekádnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vyjadrená vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993 v júli oproti júnu vzrástla o 11,6 mld. Sk a dosiahla 659,3 mld. Sk. Jej medziročný rast predstavoval 9 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, vzrástli v júli o 7,4 mld. Sk a medziročne sa zvýšili o 5,8 %. Informovala o tom NBS.

Úvery podnikom a obyvateľstvu vyjadrené vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993, upravené o emisie štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu vybraných bánk, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie, konverziu úverov na držbu dlhopisov a ukončenie činnosti Konsolidačnej banky, sa v júli medzimesačne zvýšili o 4,2 mld. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavovalo rast o 7,9 % v prípade úpravy navyšovania prítomnosti, resp. o 12,1 % v prípade znižovania minulosti.

Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v júni sa v porovnaní s májom zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu na úroveň 9,6 %. Priemerná úroková miera zo stavu úverov vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu na 9,5 %.

Celková sterilizačná pozícia NBS voči bankovému sektoru dosiahla v júli 74,2 mld. Sk a v porovnaní s júnom vzrástla o 13,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS