ČLÁNOK
Peňažná zásoba M2 vzrástla medziročne o 16,9 %.
25. septembra 2000

Peňažná zásoba M2 meraná vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993 vzrástla ku koncu augusta medziročne o 23,3 mld. Sk a dosiahla 562,5 mld. Sk. Predstavuje to medziročný nárast o 16,9 %. Nárast bol spôsobený predovšetkým privatizáciou Slovenských telekomunikácií.

Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, vzrástli v auguste o 9,5 mld. Sk a medziročne sa zvýšili o 15,6 %. Úvery podnikom a obyvateľstvu dosiahli k ultimu augusta 404,3 mld. Sk. Medzimesačný nárast dosiahol 1,1 mld. Sk. Medziročný rast úverov podnikom a obyvateľstvu predstavoval 2,3 %, pričom úvery poskytnuté podnikom vzrástli o 1,2 % a obyvateľstva o 28,4 %. Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v júli poklesla o 0,04 bodu na 10,81 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov dosiahla 11,35 %.

Celkové devízové rezervy NBS vzrástli oproti júlu o 431,7 mil. USD. Ich stav ku koncu augusta zodpovedal 3,8-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých sedem mesiacov roku 2000.

Spotrebiteľské ceny sa v auguste zvýšili o 0,1 %. Ceny položiek tvoriacich jadrovú infláciu zostali v auguste na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom mesiaci. Medziročná miera inflácie dosiahla 8,7 % a jadrová inflácia sa na nej podieľala 3,67 percentuálnymi bodmi. Dynamika jadrovej inflácie na medziročnej báze dosiahla 4,8 %.

Bežné hospodárenie štátneho rozpočtu ku koncu augusta skončilo deficitom 9,6 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až jún skončil schodkom 6,8 mld. Sk, predovšetkým v dôsledku pasívneho salda obchodnej bilancie vo výške 10,1 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil podľa predbežných údajov prebytkom 28,4 mld. Sk.

Banková rada NBS 30. augusta rozhodla o znížená úrokových sadzieb pre jednodňové operácie NBS na peňažnom trhu na 6,5 % pre sterilizačné operácie, 9,5 % pre refinančné operácie a znížení limitnej úrokovej sadzby pre dvojtýždňové REPO tendre NBS vo výške 8,25 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS