ČLÁNOK
Peňažná zásoba M2 v tomto roku s atypickým vývojom
4. júna 2002

Peňažná zásoba M2 sa v apríli vo fixnom kurze roku 1993 podľa predbežných výsledkov medzimesačne znížila o 4,8 mld. Sk a dosiahla 633 mld. Sk. Medziročná dynamika rastu peňažnej zásoby sa znížila o 2 percentuálneho bodu na 7,1 %. Peňažná zásoba zaznamenáva v roku 2002 atypický

vývoj, keď od začiatku roka poklesla o 18,2 mld. Sk pričom v rovnakom období v predchádzajúcich rokoch dosahovala prevažne kladné prírastky. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Peňažná zásoba M1, ktorá je súčasťou agregátu M2, v apríli vzrástla o 0,9 mld. Sk. Netermínované vklady, ktoré sú prvou zložku M1 medzimesačne vzrástli o 1,7 mld. Sk. Vo vývoji netermínovaných vkladov pritom pokračovala tendencia spomaľovania medziročného tempa rastu, zrejmá od septembra minulého roka.

Obeživo mimo bánk si napriek medzimesačnému poklesu o 0,8 mld. Sk zachovalo medziročnú dynamiku rastu približne na úrovni 20 %. Prírastok vkladov v cudzej mene sa realizoval najmä v podnikateľskej sfére, keď medzimesačne vzrástli o 3,3 mld. Sk.

Na medzimesačnom znížení peňažnej zásoby M2 sa výraznejšie podieľali termínované vklady, ktoré poklesli o 9 mld. Sk. Ich výrazný medzimesačný pokles bol relatívne rovnomerne rozložený v rámci bankového sektora. Klesajúci záujem ekonomických subjektov o termínované vklady dokumentuje aj skutočnosť, že v apríli bola zaznamenaná doteraz najnižšia medziročná dynamika rastu termínovaných vkladov, keď vzrástli o 0,8 mld. Sk. Objem kvázi peňazí, ktoré patria do agregátu M2 medzimesačne klesol o 5,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS