ČLÁNOK
Peňažná zásoba M2 v auguste medziročne stúpla o 7,6 %
21. septembra 1999

Medzimesačný nárast pritom predstavoval 3,3 mld. Sk. Medziročná dynamika rastu M2 sa zvýšila na 7,6 % po tom, čo v júli predstavovala 7,3 %. Na augustovom raste M2 sa podieľal rast čistých zahraničných aktív, pričom domáce zdroje jej tvorby zostali prakticky na júlovej úrovni. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS).

Čisté zahraničné aktíva klesli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ku koncu augusta o 41,2 % na 36,8 mld. Sk. V porovnaní s júlom však ich hodnota mierne stúpla (o 3,4 mld. Sk), čím sa zvrátil doterajší trend ich poklesu trvajúci už od marca tohto roku.

Čisté domáce aktíva sa v porovnaní s júlovou hodnotou zmenili len nepatrne (pokles o 0,1 mld. Sk) a dosiahli 459 mld. Sk. V porovnaní s augustom minulého roku ich úroveň stúpla o 15,6 %. V auguste sa pomerne výrazne zvýšil čistý úver vláde, ktorý stúpol o 5,2 mld. Sk na 149,7 mld. Sk. Jeho stav zodpovedá medziročnému rastu o 28,5 %. Trend rastu čistého úveru vláde zaznamenáva Slovensko nepretržite od apríla tohto roku. Úvery podnikom a obyvateľstvu stúpli na ročnej báze o 6,5 % na 406,1 mld. Sk pri mesačnom raste o 3,9 mld. Sk (1 %).

Na strane pasív hodnota peňažného agregátu M1 (peniaze) stúpla medziročne o 13,8 % na 139,9 mld. Sk pri medzimesačnom raste o 0,7 mld. Sk. Výraznejší rast zaznamenali kvázi peniaze, ktorých hodnota ku koncu augusta predstavovala 356 mld. Sk pri raste na ročnej báze 18,1 %. V rámci tohto agregátu termínované vklady vykázali medziročný rast o 18,6 % na 282,8 mld. Sk a vklady v cudzej mene stúpli o 37 % na 73,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS