ČLÁNOK
Peňažná zásoba M2 stúpla v auguste o 3,1 mld. Sk, na bežnom účteje za polrok schodok 41,220 mld. Sk
23. septembra 2002

Peňažná zásoba M2 sa v auguste zvýšila o 3,1 mld. Sk a podľa predbežných dekádnych údajov vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993 dosiahla 662,7 mld. Sk. Medziročný rast peňažnej masy M2 predstavoval 8,1 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, vzrástli v auguste o 2,5 mld. Sk a medziročne sa zvýšili o 5,4 %. Informoval o tom hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda.

Úvery podnikom a obyvateľstvu sa v auguste medzimesačne zvýšili o 1,9 mld. Sk. Priemerná úroková miera z čerpaných úverov v júli klesla o 0,1 percentuálneho bodu na 9,5 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov sa zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 9,6 %.

Celková priemerná sterilizačná pozícia NBS voči bankovému sektoru dosiahla v auguste 110,3 mld. Sk a v porovnaní s júlom vzrástla o 36,1 mld. Sk.

Bežný účet platobnej bilancie SR dosiahol za prvý polrok schodok 41,220 mld. Sk. Prispel k nemu najmä deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ktorý predstavoval 41,928 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie ku koncu júna skončil s prebytkom 14,496 mld. Sk. Nezačlenené položky predstavovali 7,587 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci polroka deficit 19,137 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Celkový schodok bežného účtu platobnej bilancie okrem zahraničného obchodu negatívne ovplyvnila aj bilancia výnosov s deficitom 11,131 mld. Sk. Prebytok bilancie služieb na úrovni 8,425 mld. Sk na druhej strane deficit bežného účtu zmiernil.

Kapitálový účet platobnej bilancie skončil ku koncu júna s kladným saldom 1,817 mld. Sk a finančný účet s prebytkom 12,679 mld. Sk. V rámci finančného účtu dosiahol za prvý polrok objem priamych investícií v SR 12,861 mld. Sk, celkové kladné saldo priamych investícií bolo v objeme 12,561 mld. Sk. Portfóliové investície dosiahli kladné saldo 11,433 mld. Sk. Ostatné investície vykázali schodok 11,315 mld. Sk.

Za prvých päť mesiacov dosiahol bežný účet platobnej bilancie schodok 36,339 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie vykázal ku koncu mája prebytok 20,544 mld. Sk. Celková platobná bilancia skončila na konci mája s deficitom 6,49 mld. Sk.

Bežný účet platobnej bilancie skončil vlani so schodkom 84,892 mld. Sk. Podpísal sa pod neho najmä výsledok zahraničného obchodu, keď deficit obchodnej bilancie dosiahol rekordných 103,205 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie vykázal vlani pozitívne saldo 83,173 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak skončila s prebytkom 6,867 mld. Sk.

V tomto roku počíta Národná banka Slovenska podľa konkretizovaného menového programu s deficitom bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 8,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pôvodný odhad bol 7,9 % HDP, čiže 81,2 mld. Sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS