ČLÁNOK
Peňažná zásoba M2 sa v apríli zvýšila o 6,3 mld. Sk
28. mája 2001

Peňažná zásoba M2 vo fixnom devízovom kurze z roku 1993 v apríli medzimesačne vzrástla o 6,3 mld. Sk a dosiahla 590,7 mld. Sk. Jej medziročný rast predstavoval 12,5 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, vzrástli v apríli o 2,9 mld. Sk a medziročne sa zvýšili o 10,9 %. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Úvery podnikom a obyvateľstvu vo fixnom devízovom kurze upravené o emisie štátnych dlhopisov a reštrukturalizáciu vybraných bánk, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie úverov v roku 2000 a konverziu úverov na držbu dlhopisov sa v apríli medzimesačne zvýšili o 4 mld. Sk a v medziročnom porovnaní predstavoval rast 4,1 %.

Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v marci sa zvýšila o 0,41 bodu na 9,85 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov zaznamenala nárast o 0,14 bodu na 10,56 %. Celková sterilizačná pozícia NBS voči bankovému sektoru dosiahla v apríli 69,8 mld. Sk a v porovnaní s marcom sa zvýšila o 2 mld. Sk.

Celkové devízové rezervy NBS vzrástli v apríli oproti marcu o 226,4 mil. USD najmä vplyvom privatizácie Slovenskej sporiteľne. Ich stav ku koncu apríla zodpovedal 3,1-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvé tri mesiace roku 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS