ČLÁNOK
Peňažná masa M2 v marci klesla o 7,5 mld. Sk
29. apríla 2002

Peňažná zásoba M2 podľa predbežných dekádnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vyjadrená vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993 v marci oproti februáru poklesla o 7,5 mld. Sk a dosiahla 638,4 mld. Sk. Jej medziročný rast predstavoval 9,2%. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, poklesli v marci o 5,1 mld. Sk, na medziročnej báze boli vyššie o 6,7 %.

Úvery podnikom a obyvateľstvu vyjadrené vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993, upravené o emisie štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu vybraných bánk, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie, konverziu úverov na držbu dlhopisov a ukončenie činnosti Konsolidačnej banky, sa v marci medzimesačne zvýšili o 4,7 mld. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavovalo rast o 7,3 %.

Priemerná úroková miera z úverov čerpaných vo februári sa v porovnaní s januárom nezmenila a dosiahla 9,0%. Priemerná úroková miera zo stavu úverov poklesla o 0,3 percentuálneho bodu na 9,5 %.

Celková priemerná sterilizačná pozícia NBS voči bankovému sektoru dosiahla v marci 73,2 mld. Sk a v porovnaní s februárom sa zvýšila o 9,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS