ČLÁNOK
Peňažná masa M2 v apríli klesla o 4,8 mld. Sk
3. júna 2002

Peňažná zásoba M2 podľa predbežných dekádnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vyjadrená vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993 v apríli oproti marcu poklesla o 4,8 mld. Sk a dosiahla 633 mld. Sk. Jej medziročný rast predstavoval 7,1 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, poklesli v apríli o 3,6 mld. Sk a medziročne sa zvýšili o 4,1 %.

Úvery podnikom a obyvateľstvu vyjadrené vo fixnom devízovom kurze k 1. januáru 1993, upravené o emisie štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu vybraných bánk, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie, konverziu úverov na držbu dlhopisov a ukončenie činnosti Konsolidačnej banky, sa v apríli medzimesačne zvýšili o 3,1 mld. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavovalo rast o 6,7 %.

Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v marci sa v porovnaní s februárom nezmenila a dosiahla 9 %. Priemerná úroková miera zo stavu úverov zostala taktiež na rovnakej úrovni 9,5 %.

Celková priemerná sterilizačná pozícia NBS voči bankovému sektoru dosiahla v apríli 66,8 mld. Sk a v porovnaní s marcom poklesla o 6,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS