ČLÁNOK
PEM schválila budúcoročný rozpočet FNM
7. októbra 2003

Hospodárenie Fondu národného majetku SR (FNM) by malo v roku 2004 skončiť s prebytkom 1,14 mld. Sk. Fond v budúcom roku očakáva príjmy vo výške 22,16 mld. Sk. Výdavky by podľa plánu mali dosiahnuť 21,02 mld. Sk, z toho výdavky, o ktorých rozhoduje vláda, by mali predstavovať 16,083 mld. Sk. Informoval o tom v pondelok na tlačovej besede podpredseda vlády Ivan Mikloš, podľa ktorého Porada ekonomických ministrov (PEM) odporučila vláde predložený materiál schváliť.

Z výdavkov, o použití ktorých rozhoduje vláda, najväčšiu časť predstavuje položka posilnenie štátnych finančných aktív, a to 10,7 mld. Sk. Výška štátnych záruk za bankové úvery by mala dosiahnuť 2,3 mld. Sk. Medzi ďalšími plánovanými výdavkami FNM napríklad figuruje 3,2 mld. Sk na hradenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv, alebo 200 mil. Sk určených na reštitučné nároky. Rovnaká suma ako reštituentom je určená aj na zvýšenie základného imania podnikov, v ktorých má FNM akciový podiel. V budúcom roku by to mali byť predovšetkým podniky Slovenskej autobusovej dopravy.

Príjmovú časť rozpočtu bude ovplyvňovať podľa predloženého materiálu najmä uzatvorenie procesu predaja akcií Slovenských elektrární (SE). Príjmy z predajov, ktoré sa uzavrú na budúci rok, FNM očakáva vo výške 13,025 mld. Sk. Minister hospodárstva Pavol Rusko v pondelok na tlačovej besede ministerstva hospodárstva nevylúčil, že privatizácia SE sa ukončí až v roku 2005. Mikloš si však myslí, že príjmy v budúcom roku môže FNM v stanovenej hodnote dosiahnuť aj v prípade nedokončenia privatizácie SE ešte v roku 2004. Podľa ministra financií môžu príjmy fondu naplniť predaje časti akcií spoločností, v ktorých sa privatizoval minoritný podiel. Z dividend by malo do príjmovej časti rozpočtu FNM podľa plánu pritiecť 8,3 mld. Sk. Skutočná výška príjmov však bude závisieť od úspešnosti predaja akcií SE, dopredaja podielov v ďalších prirodzených monopoloch a od hospodárenia prirodzených monopolov a spôsobu rozdelenia ich zisku na položku dividendy.

Vláda by mala schváliť aj návrh rozpočtu nákladov na činnosť FNM v budúcom roku. Celkové prevádzkové náklady spolu s nákladmi na dlhodobý majetok by v budúcom roku mali dosiahnuť 152,762 mil. Sk a kapitálové výdavky ďalších 18 mil. Sk. Z prevádzkových nákladov sú najvýznamnejšie mzdové náklady, ktoré tvoria 41,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS