ČLÁNOK
PEM proti osobitnému zákonu o obchodných reťazcoch
13. novembra 2000

Porada ekonomických ministrov (PEM) neodporučila vláde SR schváliť prepracované znenie návrhu zákona o obchodných reťazcoch. Vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš, ktorý o tom novinárov informoval, uviedol, že nepozná krajinu s podobným špeciálnym zákonom. Preto PEM kabinetu odporučila, aby Protimonopolný úrad SR sledoval dodržiavanie princípov hospodárskej súťaže reťazcami a v prípade potreby pripravil návrh novely zákona o hospodárskej súťaži.

Ekonomickí ministri navrhujú vláde, aby poverila predsedu Protimonopolného úradu SR pripraviť do konca mája budúceho roka analýzu stavu problematiky aj s návrhom riešenia. I. Mikloš je presvedčený, že už v súčasnosti možno využiť platné paragrafy obchodného zákonníka o nekalej súťaži a terajšiu podobu zákona o hospodárskej súťaži.

Podpredseda vlády pre ekonomiku otvoril aj otázku opodstatnenosti existencie Eximbanky SR, ktorá na základe jeho slov vzhľadom na svoju veľkosť podporuje iba malú časť slovenského exportu. PEM odporúča vláde schváliť návrh rozpočtu Eximbanky na rok 2001 s výnimkou dvoch bodov. Ide o získanie cudzích zdrojov v objeme 1 mld. Sk so štátnou zárukou a prípadné použitie výnosov z privatizácie bankou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS