ČLÁNOK
PEM odporúča zmenu v koncepcii predaja Hotela Forum
6. augusta 2002

Porada ekonomických ministrov (PEM) odporučila vláde predať Hotel Forum v Bratislave priamym predajom vopred vybranému záujemcovi. Tento spôsob je však podmienený predchádzajúcim súhlasom minoritného vlastníka hotela, ako aj dohodou medzi kupujúcim a štátom. Z právnej analýzy privatizačného poradcu podľa vicepremiéra Ivana Mikloša vyplýva, že predaj hotela až po ukončení súdnych sporov z minulého obdobia, tak ako to PEM odporučila začiatkom júla, by bol zdĺhavý a došlo by k znehodnoteniu majetku štátu.

Podľa Mikloša by vláda mala do 21. augusta rozhodnúť, či Hotel Forum predá vybranému záujemcovi, alebo uprednostní cestu súdnych sporov. „Do tohto termínu by predkladateľ mal materiál doplniť o ďalšie informácie o nadobúdateľovi, aktívach a pasívach hotela a aj o výpočte hodnoty hotela,“ uviedol Mikloš. Mikloš nevylúčil, že vláda by mohla schváliť predaj hotela ešte pred voľbami.

O Hotel Forum prejavila záujem holandská firma Myria Aessets B.V. z Amsterdamu, ktorá za Forum ponúkla 400 mil. Sk. Podľa analýzy, ktorú obsahoval materiál predložený vedúcim Úradu vlády, bol však Hotel Forum ocenený na 442 mil. Sk. Zmluvu s privatizačným poradcom, ktorým sa stala Cap Gemini Ernst & Young, podpísal Hotel Forum Bratislava, s.r.o. začiatkom septembra minulého roku. Majoritným vlastníkom hotela je Úrad vlády SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS