ČLÁNOK
PEM odporúča kryť 90 % bankových vkladov do 30-násobku mzdy
11. júla 2001

Porada ekonomických ministrov navrhuje, aby za všetky vklady v bankách ručil Fond ochrany vkladov (FOV) do výšky 90 % tridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy. Nesúhlasí s návrhom ministerstva financií, aby vklady kryl FOV 100-percentne do výšky päťnásobku priemernej mesačnej mzdy a zvyšnú časť do maximálnej chránenej sumy na 90 %. „Viedlo by to k rozkladaniu vkladov do viacerých bánk,“ konštatoval vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš po prerokovaní novely zákona o ochrane vkladov v PEM.

Podpredseda vlády upozornil, že doterajšie 100-percentné krytie bankových vkladov vedie k „morálnemu hazardu“. Niektoré banky ponúkali podľa neho neprimerané vysoké úroky a po ich krachu si musel FOV na výplatu zaručených vkladov požičať od Národnej banky Slovenska. Novela zákona o ochrane vkladov by mala tiež zvýšiť poplatky bánk do FOV.

PEM súhlasí, aby štátni a súkromní akcionári spolupracovali pri predaji svojich podielov v Poštovej banke, a.s. Vicepremiér I. Mikloš očakáva, že sa tak stane do februára budúceho roka. Medzinárodný tender na odpredaj majoritného podielu v Poštovej banke by mal byť v domácej a zahraničnej tlači zverejnený v júli.

Ekonomickí ministri tiež odobrili návrh zákona o cenných papieroch a investičných službách a posunuli ho na rokovanie vlády.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS