ČLÁNOK
PEM o privatizácii Slovenskej plavby a prístavov
14. novembra 2000

Porada ekonomických ministrov (PEM) schválila návrh na zmenu rozhodnutia o privatizácii časti podnikov Slovenská plavba a prístavy (SpaP) Bratislava. Z akcií v portfóliu FNM by 3 % akcií mal dostať Reštitučný investičný fond, mesto Bratislava dostane bezodplatným prevodom 7,01 % akcií a mesto Komárno rovnako bezodplatným prevodom 3 %. Zvyšný balík 86,99 % akcií bude ponúknutý vo verejnej obchodnej súťaži. Informovala o tom ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Ekonomickí ministri schválili aj organizačný harmonogram a rámec finančného zabezpečenia realizácie koncepcie sociálneho poistenia. Materiál obsahoval aj návrh, aby sa časť zdrojov potrebných na začatie systému získala z úverov, PEM ho však neschválila vzhľadom na celkovú úverovú zaťaženosť SR. Zároveň však ministri odporučili využiť pri začiatkoch systému prostriedky získané z privatizácie.

PEM schválila návrh zákona o poštových službách, ktorý reaguje aj na súčasnú situáciu poskytovania univerzálnej poštovej služby a ostatných služieb, ktoré v súčasnosti poskytuje poštový úrad. Zákon ešte pred vládou posúdi jej Legislatívna rada. Ekonomickí ministri sa zaoberali aj novým znením návrhu zákona o regulácii sieťových odvetví. Zákon predpokladá vytvorenie nezávislého regulačného orgánu pre viacero odvetví a mal by začať platiť od 1. februára 2001 s výnimkou regulácie elektrotechniky a vodného hospodárstva, ktoré by mali byť pričlenené pod pôsobnosť úradu neskôr.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS