ČLÁNOK
PB chce dosiahnúť zisk okolo 70 mil. Sk
14. januára 1997

Dnes o tom informoval prezident Poštovej banky, a.s., Milan Lônčík. Banka plánuje založenie ďalších dcérskych spoločností. Za najväčšie úspechy banky v minulom roku považuje M. Lônčík dokončenie značnej časti informačného systému, stabilizáciu počtu pracovníkov na približne 890 a splatenie prvej časti základného imania. K 31. decembru 1997 dosiahla PB zisk 35 mil. Sk pri celkových nákladoch 2,14 mld. Sk a celkových výnosoch 2,175 mld. Sk. Primárne zdroje banky predstavovali 15,6 mld. Sk. Za celý rok 1997 banka nakúpila štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky NBS v objeme 800 mil. Sk a štátne dlhopisy za viac ako 1 mld. Sk. Bilančná suma PB prekročila hodnotu 15 mld. Sk, čím oproti roku 1996 vzrástla o 2,33 mld. Sk. Celkový objem poskytnutých úverov vzrástol o takmer 580 mil. Sk a dosiahol 7,9 mld. Sk. Ku koncu minulého roka evidovala PB 197 642 osobných účtov, čo znamená nárast o 27,7% oproti roku 1996. Za uplynulý rok vydala banka 58 143 domácich platobných kariet (nárast o 59,8%), čím sa zaradila na 3. miesto medzi slovenskými bankami. PB momentálne zamestnáva 889 pracovníkov a má 11 pobočiek, 7 expozitúr a 1616 obchodných miest na Slovenskej pošte. Najväčšími akcionármi banky sú Slovenské telekomunikácie (25,58%), Slovenská pošta (17,04%), Tradetrans Rail Košice, Tectum Banská Bystrica a Kinex Bytča, každý po 14,98%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS