ČLÁNOK
Paušálnu daň je potrebné zaplatiť do 31. marca
10. januára 2001

V prípade, že sa daňovník rozhodol pre uplatnenie platenia paušálnej dane na rok 2001, je povinný daňové priznanie k paušálnej dani na zdaňovacie obdobie roku 2001 podať v lehote do 31. marca tohto roka. V tomto daňovom priznaní si musí daňovník vypočítať paušálnu daň z príjmov, ktoré sa môžu zdaňovať paušálnou daňou, dosiahnutých v roku 2000. Paušálnu daň je potrebné zaplatiť takisto v lehote do 31. marca 2001. Daňovník však musí spĺňať podmienky stanovené v zákone o daniach z príjmov.

V prípade, že daňovníkovi nadobudlo osvedčenie na poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo právoplatnosť po 31. decembri 2000 alebo živnostenské oprávnenie vzniklo po tomto termíne na činnosti, ktoré sa môžu zdaňovať paušálnou daňou, daňovník je v prípade rozhodnutia platiť paušálnu daň povinný podať k tejto dani daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia alebo vzniku živnostenského oprávnenia. V tomto daňovom priznaní si musí paušálnu daň vypočítať z predpokladanej výšky úhrnu príjmov, ktoré sa touto daňou môžu zdaňovať. Výška dane musí byť najmenej 3 000 Sk. V termíne na podanie daňového priznania musí túto daň aj zaplatiť. Aj v tomto prípade musí daňovník spĺňať podmienky stanovené v zákone o daniach z príjmov. Agentúru SITA o tom informovalo Ústredné daňové riaditeľstvo SR.

Sadzba paušálnej dane je z príjmov do 500 tis. Sk stanovená na 2 %, z príjmov do 1 mil. Sk na 2,25 % a z príjmov do 1,5 mil. Sk na 2,5 %. Medzi podmienky umožňujúce platenie paušálnej dane patrí okrem ďalších aj to, že úhrn príjmov z činností zdaňovaných touto daňou nepresiahne 1,5 mil. Sk a daňovník nie je registrovaný ako platiteľ DPH a spotrebnej dane. Zoznam činností, z ktorých príjmy sa nemôžu zdaňovať paušálnou daňou, obsahuje príloha zákona o daniach z príjmov. Sú medzi nimi napríklad poradenské, reklamné a sprostredkovateľské služby, sprostredkovanie a služby veľkoobchodu alebo semišové vyčiňovanie kože.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS