ČLÁNOK
Päťmesačné pasívne saldo zahraničného obchodu 33,7 mld. Sk
29. júna 2001

V máji sa zo SR vyviezol tovar v hodnote 54,6 mld. Sk. Hodnota dovezeného tovaru dosiahla 62,5 mld. Sk. V porovnaní s májom 2000 vzrástol objem vývozu o 15,6 % a dovozu o 24,2 %. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne vo výške 7,9 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Májový deficit zahraničného obchodu sa tak prehĺbil z aprílových 6,9 mld. Sk, pričom dosiahol druhú najvyššiu hodnotu v tomto roku po marcových 8,6 mld. Sk.

Za január až máj vývoz tovaru zo SR medziročne vzrástol o 20,9 % na 254,1 mld. Sk (5,8 mld. EUR). Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska sa medziročne zvýšil vývoz do Nemecka o 23,2 %, Českej republiky o 18,9 %, Talianska o 23,3 %, Rakúska o 29,3 %, Poľska o 22,7 % a Maďarska o 31,4 %. Klesol vývoz do Francúzska o 5,9 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení vzrástol vývoz do krajín EÚ o 23 % a tvoril 61,4 % z celkového vývozu SR, do krajín OECD o 21,6 %, pričom na celkovom vývoze SR sa podieľal 92,4 % a do krajín CEFTA o 22,4 %, keď tvoril 29,2 % z celkového vývozu SR.

Do Slovenskej republiky sa za prvých päť mesiacov tohto roka doviezol tovar v hodnote 287,8 mld. Sk (6,6 mld. EUR). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 30,9 %. Vo vzťahu k najvýznamnejším krajinám medziročne vzrástol dovoz z Nemecka o 34,9 %, Ruska o 21,7 %, Českej republiky o 32,1 %, Talianska o 27,5 %, Rakúska o 21,4 %, Francúzska o 41,6 %, Poľska o 41,5 %, Spojeného kráľovstva o 44,9 %, Maďarska o 50,1 % a Španielska o 5,6 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení vzrástol dovoz z krajín EÚ o 31,1 %, pričom tvoril 49,8 % z celkového dovozu, z krajín OECD o 32,7 %, keď sa na celkovom dovoze SR podieľal 76,6 % a z krajín CEFTA o 35,5 %, pričom tvoril 21,5 % z celkového dovozu.

Saldo zahraničného obchodu za päť mesiacov tohto roka bolo pasívne vo výške 33,7 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 sa zvýšilo o 24,1 mld. Sk, resp. o 249,9 %. Najvyššie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej výmene s Ruskom (43,5 mld. Sk), Japonskom (4,3 mld. Sk), Španielskom (4,1 mld. Sk), Čínou a Nemeckom (zhodne 3,8 mld. Sk). Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom (10,4 mld. Sk), Talianskom (7,1 mld. Sk), Maďarskom (6,2 mld. Sk), Poľskom (5,6 mld. Sk) a Holandskom (2,9 mld. Sk).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS