ČLÁNOK
Päť zo siedmich štátnych spoločností v rezorte dopravy v zisku
20. augusta 2014

V minulom roku dosiahlo zisk päť zo siedmich akciových spoločností so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Vyplýva to zo správy ministerstva o výkone práv akcionára v spoločnostiach v úplnom vlastníctve štátu v rámci rezortu dopravy za rok 2013. Príslušné spoločnosti z rezortu dopravy tak vlani vytvorili kumulatívny zisk po zdanení prevyšujúci 31 mil. eur. V roku 2012 boli ešte v strate väčšej ako 35 mil. eur.

„V minulom roku sa naplno prejavili opatrenia, ktoré sme spravili pre ozdravenie firiem v našom rezorte,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek. Za príklad označil hospodárenie Slovenskej pošty, ktorá bola dlhé roky v strate a plánovala znižovať počet zamestnancov. Po nástupe súčasného vedenia rezortu a manažmentu zmenila filozofiu a začala hľadať ďalšie pole pôsobnosti.

Pozitívny hospodársky výsledok vlani zaznamenali Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS), Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo), Slovenská pošta, a.s., Verejné prístavy, a.s., Letisko Sliač, a.s., stratu vykázali Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) a Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ). Dividendu plánuje vyplatiť ministerstvu ako akcionárovi len spoločnosť Verejné prístavy, ostatné spoločnosti použijú zisk na vykrytie strát minulých období, prípadne na svoj rozvoj.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že ako jediný akcionár vynakladá maximálne úsilie a prijíma opatrenia na zlepšenie fungovania a hospodárenia jednotlivých akciových spoločností. „Hľadanie riešení a prijímanie opatrení nie je jednoduché, pretože väčšina spoločností plní verejný záujem a dlhodobo sú stratové. Aby bolo v budúcnosti možné vyplatiť akcionárovi dividendu aj od týchto spoločností, je nevyhnutné najskôr umoriť ich stratu z predchádzajúcich období,“ uviedol rezort. Ministerstvo dopravy sa preto snaží schvaľovať také podnikateľské plány spoločností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie pozitívneho hospodárskeho výsledku.

NDS v roku 2013 dosiahla zisk po zdanení 35,235 mil. eur, čo oproti roku 2012 bolo o 32,906 mil. eur viac. Podľa výhľadu na tento rok by mala hospodáriť so ziskom predbežne 22,642 mil. eur. ZSSK Cargo minulý rok zaznamenala zisk 262 tis., hoci rok predtým bola v strate 23,856 mil. eur. V terajšom roku by sa mala opäť prepadnúť do straty 9,397 mil. eur.

Slovenská pošta vlani vykázala zisk 2,106 mil. eur. V roku 2012 hospodárila ešte so stratou 2,9 mil. eur a v roku 2014 by mala dosiahnuť mierny zisk 68 tis. eur. Verejné prístavy boli v minulom roku v zisku 671 tis. eur, keď rok predtým vykázali miernu stratu 6 tis. eur. V aktuálnom roku by mali dosiahnuť zisk 538 tis. eur. Spoločnosť z vlaňajšieho zisku vyplatí ministerstvu dopravy dividendu vo výške 341 tis. eur. Letisko Sliač, a.s. vlani dosiahlo zisk 126,84 tis. eur, čo je o 353,11 tis. eur menej. V tomto roku plánuje zisk 180,59 tis. eur.

ZSSK v roku 2013 vykázala stratu 7,105 mil. eur a oproti roku 2012 ju zmiernila o 3,328 mil. eur. V tomto roku predpokladá prehĺbenie straty predbežne na 9,490 mil. eur. TOOŽ vlani vykázala predbežne stratu 200,6 tis. eur, čím ju zmiernila o 1,297 mil. eur. V tomto roku má v pláne zisk 10,06 tis. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS