ČLÁNOK
PAS vyzýva na odstránenie administratívnych bariér
3. júla 2002

Škody spôsobené administratívnymi prekážkami podnikania na Slovensku sú podstatne vyššie ako náklady potrebné na ich odstránenie. „Pre štát je preto výhodnejšie bariéry podnikania odstrániť, a to aj za cenu jednorazových nákladov,“ vyplýva to z predbežných záverov analýzy stavu podnikateľského prostredia Podnikateľskej aliancie Slovenska – stálej konferencie CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS).

Podľa PAS enormné prieťahy v súdnom konaní a chronické nedodržiavanie zákonných lehôt na niektorých úradoch živia korupciu a demotivujú férových a etických podnikateľov. „Nielen slabá vymáhateľnosť práva, ale neraz aj nezmyselná povinná certifikácia či iné administratívne prekážky odrádzajú zahraničných investorov a domácich podnikateľov od ďalších investícií,“ tvrdia podnikatelia združení v aliancii. Dodávajú, že pre menšie firmy sú niekedy dokonca existenčnou hrozbou. Z celoštátneho hľadiska sa to prejavuje v nedostatočnom vytváraní nových pracovných príležitostí a pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti.

PAS považuje za jednu z bariér aj neustále novelizovanie kľúčových zákonov a prijímanie nekvalitných právnych predpisov, ktoré jeden problém vyriešia a niekoľko ďalších spôsobia. „Prostriedky vynaložené na prepracovanie najproblémovejších zákonov a zásadné zlepšenie fungovania inštitúcií by sa štátu mnohonásobne vrátili. Niektoré funkcie, ktoré štát zabezpečuje neefektívne, by pritom bolo možné preniesť na súkromný sektor alebo na dobrovoľné organizácie,“ dodáva PAS.

Analýzu stavu podnikateľského prostredia v SR vykonáva pre PAS analytická jednotka TREND Analyses. Na základe analýzy bude aliancia na jeseň publikovať Správu o stave podnikateľského prostredia.

PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS