ČLÁNOK
PAS navrhuje 22 zmien v novom Zákonníku práce
15. marca 2002

Nový Zákonník práce, ktorý má začať platiť od 1. apríla, znevýhodňuje postavenie zamestnávateľa v možnosti kontroly pracovných síl, ako aj zamestnanca v oblasti príjmov, nakoľko obmedzuje množstvo nadčasovo odpracovaných hodín. Na tlačovej besede to povedal prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Ivan Štefanec. Podľa neho by odloženie účinnosti zákonníka umožnilo jeho novelizáciu v 22 paragrafoch, ako navrhuje PAS, nakoľko by v súčasnej podobe na niektoré podniky mohol pôsobiť likvidačne.

Podľa dopadového prieskumu PAS, na ktorom sa zúčastnilo 49 slovenských spoločností, ktoré dosahujú celkové náklady 113,3 mld. Sk a zamestnávajú 24,4 tis. pracovníkov, by sa ročné náklady podnikov prijatím nového zákonníka zvýšili o 1,2 %. Výkonný riaditeľ PAS Jozef Hajko však tento fakt nepovažuje za taký závažný, ako je ďalší výsledok výskumu, podľa ktorého by sa znížila zamestnanosť približne o 3 %. „Zákonník by tak pôsobil opačne ako je jeho zámer,“ dodal Hajko. Podľa prieskumu by sa zvýšenie nákladov dotklo 82 % podnikov, pričom 67 % podnikov avizovalo prípadné zníženie zamestnanosti. Zákonník práce by sa podľa štúdie neprejavil na stave zamestnanosti v 4 % podnikov.

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) naďalej presadzuje odloženie účinnosti nového Zákonníka práce, ktorý má začať platiť od 1. apríla 2002. Tento predpis podľa PAS spôsobí zhoršenie podnikateľského prostredia, čo môže viesť k zníženiu výkonnosti ekonomiky, strate konkurencieschopnosti, zvýšeniu miery nezamestnanosti a zníženiu kvality života na Slovensku. Uvádza sa to v stanovisku PAS, ktoré agentúre SITA poskytol člen výkonnej rady PAS Milan Kisztner.

Podľa prieskumu medzi slovenskými podnikmi sa v prípade účinnosti nového Zákonníka práce (ZP) zvýšia ročné náklady podnikov v priemere o 1,2 %.

PAS definovala základné nedostatky nového ZP a ponúka ich príslušným inštitúciám ako podklad na komplexnú novelizáciu tohto predpisu. „Znižovanie výkonnosti slovenskej ekonomiky, oslabovanie jej príťažlivosti pre zahraničných investorov a ďalšie zvyšovanie miery nezamestnanosti by malo priamy dopad na podmienky života obyvateľov celej krajiny,“ zdôraznila PAS.

PAS sa nestotožňuje s tvrdeniami, že Slovensko viedli k prijatiu ZP v súčasnej forme medzinárodné záväzky. „Výsledky medzinárodného porovnania PAS ukazujú, že slovenský zákonník je strnulejší ako pracovnoprávne predpisy vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V jeho neprospech hovorí najmä nižšia pružnosť pracovného času a nadčasov, zdôrazňovanie postavenia odborových organizácií a zamestnaneckých rád zo zákona, a nie z vôle zamestnancov, ako aj predpojaté stavanie zamestnávateľa do pozície porušovateľa tohto zákona,“ uvádza sa ďalej v stanovisku PAS.

PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. PAS združuje podniky pôsobiace na Slovensku, ktoré ročne dosahujú tržby na úrovni 130 mld. Sk a zamestnávajú približne 40 tis. pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS