ČLÁNOK
Partnerom Cinergy by mala byť americká National Fuel Gas
28. júla 1999

NFG, ktorá je diverzifikovanou energetickou spoločnosťou zameranou na diaľkovú prepravu, distribúciu a skladovanie zemného plynu, by mala do projektu prispieť predovšetkým svojim know-how, pričom finančnú stránku by mala zabezpečovať Cinergy. NFG tiež disponuje aj potrebnými trhmi. Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ Nafta, a.s., Gbely Arpád Demko. Zároveň potvrdil, že Cinergy ukončila predinvestičnú analýzu (tzv. due diligence) v Nafte, ktorej sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia NFG.
NFG má sídlo v Buffalo v americkom štáte New York. Aktíva spoločnosti sú rozdelené do piatich segmentov a dosahujú hodnotu 2,7 mld. USD. Ide o segmenty Prieskum a výroba, Ropovody a skladovanie, Distribúcia, Medzinárodné aktivity a Ďalšie neregulované aktivity. Medzinárodné aktivity spoločnosti zastrešuje firma Horizon Energy Development, ktorá sa angažuje vo viacerých zahraničných i domácich investíciách súvisiacich s energetikou. Firma sa orientuje na strednú a východnú Európu, hlavne na Českú republiku.
Horizon si postupne vybudoval na českom energetickom trhu silnú pozíciu. V júni 1996 získal firmu Power International, ktorá mala pobočku v Prahe a tiež Teplárnu Kromeříž. V apríli nasledujúceho roka kúpil 36,8 % akcií spoločnosti Severočeské teplárny (SCT). Do konca septembra minulého roka si svoju účasť v nej zvýšil na 82,7 %. Horizon vlastní tiež väčšinový podiel (86,2 % akcií) v První severozápadní teplárenská (PSZT). Podľa informácií uvedených na internetovskej stránke spoločnosti Horizon plánuje fúziu SCT a PSZT, čím by vznikol tretí najväčší dodávateľ energie v Českej republike. Celkové investície Horizonu v Českej republike dosahujú 125 mil. USD, pričom hodnota získaných aktív predstavuje 240 mil. USD.
Horizon si investíciami na českom trhu vytvára podmienky pre vstup na poľský, maďarský, nemecký a slovenský energetický trh, ako aj na trhy ďalších krajín strednej a východnej Európy. Spoločnosť sa primárne orientuje na spoločnosti so stabilnou bázou zákazníkov, solídnymi príjmami a potenciálom pre rozvoj.
Americká firma Cinergy Global Power, vytvorená spoločnosťou Cinergy Corp. v roku 1997, vlastní tiež viaceré české energetické podniky. Je 100-percentným majiteľom firmy Cinergetika U/L, spoločností Moravské Teplárny a Plzenská Energetika. Vo svojom portfóliu eviduje aj 10 % českej spoločnosti Otrokovice. Cinergy Corp. je jednou z najväčších amerických energetických spoločností, keď v minulom roku jej prevádzkové príjmy dosiahli takmer 5,9 mld. USD a čistý zisk predstavoval 261 mil. USD.
Cinergy začiatkom júla potvrdila, že ešte nemá majetkovú účasť v Nafte Gbely. Zároveň vyhlásila, že intenzívne pracuje na dokončení rôznych aspektov spojených s transakciou získania vplyvu v Nafte. Deklarovala tiež snahu spolupracovať s vládou a dohodnúť sa na takej konečnej forme transakcie, ktorá by bola v súlade s rozhodnutím vlády. České Konsorcium IPB – AII 22. júna oznámilo, že pre zahraničného strategického investora, ktorého však nemenovalo, uskutočnilo akvizíciu spoločností Arad a Nafta Trade, a.s. Strategickým investorom mala byť podľa dostupných informácií americká Cinergy Corp. Arad bol majoritným vlastníkom Nafta Trade a jeho dcérska spoločnosť – Druhá obchodná – vlastní 45,9 % akcií Nafty Gbely.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS