ČLÁNOK
Parlament zrušil povinnosť dôchodcov prispievať na dôchodok
1. augusta 2000

Parlament schválil novelu zákona o Sociálnej poisťovni, ktorú predložil na rokovanie poslanec Roman Kováč. Cieľom novely tohto zákona je zrušenie nariadenia o platení príspevku na dôchodkové zabezpečenie pracujúcimi dôchodcami. Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Júliusa Brocku, na základe ktorého by štát nemal platiť poistné na dôchodkové zabezpečenie stredoškolákov.

Touto zmenou sa podľa J. Brocku ušetria finančné prostriedky vo výške približne 350 mil. Sk. Pozmeňujúci návrh však súčasne obsahuje návrh na zvýšenie vekovej hranice detí, za rodičov ktorých bude štát vyplácať poistné na dôchodkové zabezpečenie, a to z troch na šesť rokov. Náklady by v tomto prípade dosiahli približne 70 mil. Sk. Podľa J. Brocku by takúto možnosť využilo 50 až 60 tisíc matiek v domácnosti, ktoré by tak nemuseli byť zaevidované ako nezamestnané, čo si vyžaduje súčasne platná legislatíva. Nezamestnanosť by teda klesla asi o 2 percentá a celkový rozdiel by po schválení návrhu pre štát priniesol úsporu asi 280 mil. Sk.

Národná rada schválila aj novelu zákona o zamestnanosti a štátnom rozpočte na rok 2000. Právna úprava rozširuje pojem „vhodné zamestnanie“ na účely sprostredkovania zamestnania pre dlhodobo evidovaného nezamestnaného občana. Skracuje lehoty, v ktorých má evidovaný nezamestnaný občan povinnosť oznámiť úradu práce zmeny oproti zápisu v evidencii nezamestnaných občanov a lehotu, do ktorej musí nahlásiť okresnému úradu práce zmenu trvalého pobytu, ak ho zmení. Zo sumy dávok sociálnej pomoci sa v roku 2000 vyčlení čiastka 2,3 mld. Sk na financovanie verejnoprospešných prác, čo by malo pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS