ČLÁNOK
Parlament schválil štátny rozpočet so schodkom 37,2 mld. Sk
13. decembra 2000

Národná rada SR schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2001. Celkové príjmy sa rozpočtujú sumou 180,6 mld. Sk, celkové výdavky na rok 2001 sa určujú sumou 217,8 mld. Sk. Rozpočtový schodok bol schválený v sume 37,2 mld. Sk a súhrnný schodok verejného rozpočtu bol schválený na úrovni 37,85 mld. Sk. Poslanci navýšili pôvodne navrhované príjmy aj výdavky o 1,3 mld. Sk, výška schodku sa však nezmenila.

Z prítomných 136 poslancom za štátny rozpočet v navrhovanej podobe hlasovalo 91, proti bolo 39 poslancov a šiesti zákonodarcovia sa hlasovania zdržali. Celkovo má Národná rada 150 poslancov.

Parlament dopoludnia hlasoval o viac ako stovke pozmeňovacích návrhov, ktoré podali zákonodarcovia počas trojdňovej rozpravy o rozpočte a takmer 50 pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli navrhnuté v spoločnej správe gesčného výboru.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová už niekoľkokrát v uplynulých dňoch zdôraznila, že sa v žiadnom prípade nesmie navyšovať navrhnutý schodok štátneho rozpočtu. Deficit verejných financií však môžu podľa vládneho návrhu zvýšiť prostriedky určené na reformy a rozvojové programy z privatizácie vo výške 1,1 mld. Sk, a tiež suma 8,9 mld. Sk, ktoré vládny návrh vyčleňuje ako osobitné prípady výdavkov na diaľnice a úvery od svetovej banky a Rozvojovej banky Rady Európy. Vrátane týchto vplyvov špecifikovaných v paragrafe 12 zákona o štátnom rozpočte by celkový schodok predstavoval 47,888 mld. Sk, teda 4,99 % očakávaného HDP.

Štátny rozpočet na rok 2000 ráta s príjmami 183,808 mld. Sk a výdavkami 201,808 mld. Sk. Schodok tohtoročného rozpočtu by tak mal predstavovať 18 mld. Sk. Ministerka financií už viackrát vyjadrila predbežnú spokojnosť s jeho napĺňaním. Vláde sa však pravdepodobne nepodarí naplniť tohtoročné zámery v oblasti verejných financií, kde mal schodok dosiahnuť 28 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS