ČLÁNOK
Parlament schválil pôvodný vládny návrh zákona o poplatkoch
5. decembra 2000

Plénum opätovne prerokovalo novely zákonov o správnych a súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov, ktoré do parlamentu vrátil prezident Rudolf Schuster. Poslanci sa stotožnili s prezidentovými pozmeňujúcimi návrhmi a oba zákony po zmene schválili.

Zo zákona o správnych poplatkoch sa zo sadzobníka vypúšťa expresný príplatok 5000 Sk za zápis do katastra nehnuteľností do 10 dní. V zákone o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov sa mení sadzba za expresné vybavenie vo veciach prvého zápisu alebo výmazu z obchodného registra. Ak registrový súd vybaví žiadosť do 24 hodín, poplatok napríklad za zápis alebo výmaz akciovej spoločnosti z obchodného registra bude stáť namiesto 20 tis. Sk až 40 tis. Sk, inej právnickej osoby 20 tis. Sk oproti 10 tis. Sk. Poplatok sa zvýši o 75 %, ak sa úkon vybaví do 48 hodín a o 50 % ak sa úkon vykoná do 72 hodín. Vyššie poplatky v súvislosti s obchodným registrom budú podnikatelia platiť od januára.

Parlament tak schválil pôvodný vládny návrh, kde kabinet navrhoval, aby za príplatok 100, 75, resp. 50 % mohol podnikateľ žiadať urýchlenie úkonov na súde do 24, 48 alebo 72 hodín od podania návrhu. Parlament naopak pozmeňovacími návrhmi predĺžil zrýchlené konanie na päť, sedem a desať pracovných dní. Poslanci podobne zmenili aj novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorá sa týka katastra nehnuteľností. Podľa vládneho návrhu bolo napríklad možné využiť pri výpise, zápise a výmaze trojdňové a desaťdňové zrýchlené konanie. Parlament však schválil len desaťdňové zrýchlenie za poplatok najmenej 5000 Sk, oproti navrhovaným 1500 Sk. S tým nesúhlasila šéfka rezortu financií Brigita Schmögnerová, ktorá v novembri pri schválení zákonov Národnou radou (NR) SR uviedla, že bude presadzovať, aby sa vláda obrátila na prezidenta so žiadosťou o vrátenie týchto legislatívnych noriem späť do parlamentu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS