ČLÁNOK
Parlament schválil novelu zákona o štátnom podniku
12. júla 2002

Parlament definitívne schválil vládny návrh novely zákona o štátnom podniku. Táto legislatívna norma presnejšie definuje povinnosti a obmedzenia pre manažérov a členov štatutárnych orgánov štátnych podnikov s cieľom sprísniť režim kontroly pri nakladaní s majetkom týchto firiem.

Novela tiež obmedzuje výšku ročných odmien z podielu na zisku pre riaditeľov a členov dozorných orgánov štátnych podnikov na maximálne 10-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Poslanec Ladislav Orosz presadil svoj pozmeňujúci návrh, aby mesačný plat riaditeľa nepresiahol osemnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Výročná správa štátneho podniku bude musieť obsahovať aj výšku poskytnutých odmien. Cieľom novej úpravy je zlepšiť kontrolu štátu nad svojim majetkom a zvýšiť efektívnosť jeho využitia. Zakladatelia štátnych podnikov budú musieť vybrať riaditeľa podniku podľa odbornosti na základe výberového konania. To isté bude platiť aj pre členov dozornej rady.

Podľa prijatých pozmeňujúcich návrhov nebude riaditeľ podniku jeho zamestnancom, pracovať bude na základe mandátnej zmluvy. Zakladatelia podnikov budú musieť do konca tohto roku vymenovať riaditeľa a členov rady na základe výberového konania. Ak do konca decembra riaditelia štátnych podnikov nebudú odvolaní, výkon ich funkcie zanikne automaticky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS