ČLÁNOK
Parlament schválil Koncepciu reformy sociálneho poistenia
16. februára 2000

Cieľom reformy je zavedenie sociálne spravodlivého fondovo orientovaného systému založeného na viaczdrojovom financovaní, ktoré je v návrhu riešené troma piliermi. Prvé dva piliere budú zo zákona povinné a tretí by mal byť dobrovoľný. Cieľom ministerstva práce je presun krytia dávok z prvého piliera, ktorý je financovaný priebežným spôsobom, na následné dva. Tieto majú kapitalizačný charakter. Prostriedky sa sústreďujú na konkrétnych osobných účtoch a dávky budú vyplácané na princípe osobnej zainteresovanosti. Vykonávať ich bude Sociálna poisťovňa a Doplnkové dôchodkové poisťovne. Z druhého piliera sa bude poskytovať starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Z tretieho doplnkového dobrovoľného piliera by mali byť financované doplnkové dôchodky k starobnému a invalidnému dôchodku, odstupné, výsluhový a pozostalostný dôchodok. Nadstavbou sociálneho poistenia je dobrovoľný komerčný pilier.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS