ČLÁNOK
Parlament prerokoval Koncepciu reformy sociálneho poistenia
16. februára 2000

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši v záverečnom vystúpení povedal, že jedným z predpokladaných zdrojov finančných prostriedkov by mali byť aj príjmy z privatizácie a aj prostriedky získané z plánovanej emisie dlhodobých štátnych bondov. Poslanec Alojz Engliš (HZDS) vo svojom vystúpení upozornil najmä na predpokladaný nepriaznivý demografický vývoj, ktorý negatívne ovplyvňuje finančný stav Sociálnej poisťovne. Jedinou alternatívou zostáva zlepšovanie demografického pomeru produktívnych a neproduktívnych občanov. Podľa predkladaného materiálu tento pomer možno v podstate zlepšiť jediným spôsobom, a to predlžovaním dôchodkového veku. Alojz Engliš však poznamenal, že môže nastať situácia, kedy „z práce pôjdeme rovno do truhly“. Anna Záborská (SDK) poukázala na to, že za reálny zdroj príjmov v systéme sociálneho poistenia nemožno považovať príjmy z doplnkového dôchodkového poistenia, pretože zatiaľ oslovilo len veľmi malé percento občanov. Cieľom reformy je zavedenie sociálne spravodlivého fondovo orientovaného systému založeného na viaczdrojovom financovaní, ktoré je v návrhu riešené troma piliermi. Prvé dva piliere budú zo zákona povinné a tretí by mal byť dobrovoľný. Cieľom ministerstva práce je presun krytia dávok z prvého piliera, ktorý je financovaný priebežným spôsobom, na následné dva. Tieto majú kapitalizačný charakter. Prostriedky sa sústreďujú na konkrétnych osobných účtoch a dávky budú vyplácané na princípe osobnej zainteresovanosti. Vykonávať ich bude Sociálna poisťovňa a Doplnkové dôchodkové poisťovne. Z druhého piliera sa bude poskytovať starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Z tretieho doplnkového dobrovoľného piliera by mali byť financované doplnkové dôchodky k starobnému a invalidnému dôchodku, odstupné, výsluhový a pozostalostný dôchodok. Nadstavbou sociálneho poistenia je dobrovoľný komerčný pilier.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS