ČLÁNOK
Panama buduje špičkové centrum e-commerce v Latinskej Amerike
28. augusta 2001

Panama urobila ďalší dôležitý krok, aby sa stala križovatkou na latinsko-americkej „informačnej diaľnici“. Aj takto možno charakterizovať začiatok výstavby nového technologického centra v hodnote 85 miliónov dolárov, ktorého základný kameň iba nedávno položil panamský prezident Mireya Moscoso.

V krátkej budúcnosti päť vysokofrekvenčných optoelektronických káblov prepojí Atlantický a Tichý oceán, čím sa stane táto stredoamerická krajina centrom elektronického obchodovania a „novej ekonomiky“. Vzniká teda určitá paralela, pretože Panamský prieplav už takýmto centrom je, avšak vo sfére tradičného obchodu a „starej ekonomiky“.

Na vybudovaní novej technologickej zóny sa v hlavnej miere bude podieľať konzorcium kolumbijských a izraelských investorov a podľa panamského ministra obchodu a priemyslu Joaquina Jacomého, nebolo ich rozhodnutie náhodné.

V prospech Panamy totiž hovorí jej geografická poloha, existujúca veľká zóna voľného obchodu, uznávané bankové centrum a kvalitné finančné služby, mena, ktorou je dolár, výborná telekomunikačná a prepravná infraštruktúra, no najmä fakt, že práve Panama bola medzi prvými latinsko-americkými štátmi, ktoré prijali zákon o elektronickom obchodovaní a elektronickom podpise.

Tento zákon podpísal prezident Moscoso po osemmesačnej legislatívnej príprave, najmä za pomoci zástupcov privátneho sektora. Panamská vláda je rozhodnutá tiež poskytnúť pre firmy v oblasti e-commerce a ďalších investorov daňové výnimky a značné úľavy pri prenájme pozemkov a nehnuteľností.

Nové centrum je zhruba 20 kilometrov od Panama City, blízko medzinárodného letiska a má sa stať „hostiteľom“ telekomunikačných a dátových centier, internetových firiem a serverov.

Podľa analytikov možno očakávať, že táto technologická zóna sprostredkuje do roku 2005 obchody v celkovom súhrne 56 miliárd dolárov, pričom 6 miliárd USD pripadne na e-commerce v krajinách Latinskej Ameriky.

Investičná banka Morgan Stanley Dean Witter kalkuluje s ešte väčším objemom. Vo svojej štúdii konštatuje, že už do roku 2003 sa v Latinskej Amerike zrealizujú elektronické obchody v objeme 7,6 miliardy dolárov, čo reprezentuje približne 0,34% z hrubého domáceho produktu latinsko-amerických krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS