ČLÁNOK
Pall Corporation (NYSE: PLL)
21. januára 2002

Pall Corporation je líder v rýchlo rastúcej oblasti týkajúcej sa filtrácie, separácie a čistenia. Dodáva produkty pre aplikácie v oblastiach akými sú genetika, proteomika a biotechnológia, v transfúznej medicíne, čistení vody a mnohých iných. Celkovo svoje výrobky uvádza na trh v 18 odvetviach. Orientuje sa na dve hlavné oblasti a to zdravotné vedy, ktoré predstavujú 46,6% ich predaja a priemysel, ktorý zaberá zvyšných 53,4%. Jej ročné tržby z predaja dosahujú hodnoty viac ako 1,2 miliárd USD. Sídlo firmy je v New Yorku a má pobočky vo viac ako 30-tich krajinách. K 28.7.2001 evidovala spoločnosť 9400 zamestnancov.

Zaujímavou, v súčasnosti preferovanou a rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou je biofarmaceutika. Kritickým faktorom pre úspešné uvedenie výrobku na trh je rýchlosť vývoja nových produktov. V tejto oblasti Pall Corporation ponúka zdokonalené a efektívne riešenia spojené s problémom filtrácie, separácie a čistenia, procesov využívaných počas vývoja nových liekov, cez preklinické a klinické skúšky až po ich produkciu.

Ďalšou, životne dôležitou oblasťou, ktorá potrebuje riešiť problém kontaminácie je medicína. Pall Corporation rieši rozdielne potreby medicínskeho priemyslu, ktoré zahŕňajú predovšetkým kontrolu kritických kontaminantov. Produkty sú vyvíjané špeciálne pre filtráciu krvi a jej zložiek, dýchanie, parenterálnu terapiu (terapia, pri ktorej sa lieky, výživa alebo infúzia podávajú mimo tráviaceho systému, t.j. pod kožu, vnútrosvalovo a vnútrožilovo), kardiovaskulárne a všeobecné chirurgické aplikácie. Filtračné produkty spoločnosti sú kritickým prvkom pre infekčnú kontrolu a bezpečnosť krvi. Zo špecifických aplikácií v tejto oblasti môžeme uviesť napríklad širokú radu filtračných systémov, ktoré slúžia na odstránenie leukocytov z krvných produktov. Filtre sú dostupné vo viacerých formách, čo uľahčuje ich použiteľnosť. Pall ďalej ponúka sadu filtrov, ktoré redukujú leukocyty spôsobujúce zápalovú odozvu, ktorá často sprevádza chirurgický srdcovo-pľúcny bypass a vedie k nákladným komplikáciám. Okrem toho spoločnosť dodáva filtre, ktoré chránia pacienta počas operácie tým, že odstraňujú drobné častice a bakteriálne kontaminanty z cirkulujúcej krvi. V súvislosti s parenterálnou terapiou spoločnosť uvádza na trh filtre, ktoré ochraňujú pacienta od nežiadúcich látok spôsobujúcich komplikácie a zároveň predlžujú životnosť infúzneho systému. Výsledkom je lepší zdravotný stav pacienta a nižšia operačná cena. Problémy akými sú zvýšený výskyt tuberkulózy, zápal pľúc a bakteriálna rezistencia na antibiotiká určujú zvýšenú potrebu ochrany pacienta a zdravotníckeho personálu od choroboplodných zárodkov a baktérií. Účinnú ochranu pred prenášanými baktériami a vírusovými kontaminantmi počas anestézie, intenzívnej starostlivosti a testovania funkcie pľúc poskytujú respiračné filtre. Pall Corporation poskytuje taktiež široké množstvo rôznorodých filtrov, ktoré sú nepostrádateľné pri sterilnej príprave médií a činidiel používaných v klinických a analytických laboratóriách. Ďalej ponúkajú vysokokvalitné elektroforetické membrány, ktoré sú potrebné na analýzu proteínov v sére, hemoglobínu a iných enzýmov, čím pomáhajú lekárom v diagnostikovaní a monitorovaní jednotlivých ochorení.

Nemenej dôležitou oblasťou je úprava pitných vôd. Vlády a medzinárodné organizácie na celom svete majú definované, čo je „bezpečné piť“. Existujú normy, ktoré striktne limitujú hladiny protozoí (kmeň najjednoduchších jednobunkových živočíšnych organizmov), baktérií „coli“, vírusov a iných častíc prítomných v pitnej vode. Tieto štandardy sú meradlom, podľa ktorého medzinárodné organizácie posudzujú bezpečnosť zdrojov pitnej vody. Cieľom spolupráce Pall Corporation s vládami, mestskými samosprávami a priemyslom je vypracovanie efektívnych, životaschopných riešení: membránových filtrov pre pitnú vodu. Zvýšené riziko rakovinových a iných ochorení, spôsobených prítomnosťou chlórovaných organických zlúčenín a iných komponentov vo vodách, navádza samosprávy k investovaniu do testovania a zvyšovania filtračnej technológie. Membránové filtre firmy Pall formujú bariéru voči parazitom vznikajúcim vo vode, časticiam a organickým látkam. Cieľom je dosiahnuť vyšší štandard čistenia vody pri redukovaných nákladoch. Systémy maximalizujú produkciu čistej vody pri minimalizácii cien. V súčasnosti sú membránové systémy spoločnosti testované a hodnotené v Austrálii, Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Naníbii, Španielsku, Arizone, Kalifornii, New Yersey, New Yorku, Oregone, Pensylvánii a Texase v zariadeniach, ktorými denne pretečie 25 miliónov galónov vody (cca 95 miliónov litrov). Rafinérie, strojné zariadenia, papierne, výrobne polovodičov, chemické podniky, farmaceutické spoločnosti a mnoho ďalších aplikujú membránovú technológiu, ktorá redukuje ich cenu čistenia vody.

Cena akcií sa za posledných 52 týždňov pohybovala v rozpätí 17,50 USD až 26,25 USD za akciu a v súčasnosti je na úrovni 22,95 USD. Aktuálna hodnota P/E (pomer ceny a výnosu akcie) Pall Corporation dosahuje 26,51 USD. Trhová hodnota firmy je momentálne 2,8 miliárd USD.

Za tri mesiace, končiace 27.10.2001, výnosy spoločnosti poklesli o 1% na 274,1 mil. USD. Čistý zisk tak klesol o 24% na 19,4 mil. USD. Tržby spoločnosti odzrkadľovali nepriaznivý pohyb devízového kurzu, ktorý bol spôsobený silou Euro. Vo veľkom rozsahu bola znížená výška výnosov ovplyvnená aj kontraktom s hlavnými zákazníkmi krvných produktov.

Na výročnej konferencii týkajúcej sa zdravotnej starostlivosti boli systémy čistenia vody Pall Corporation vyhodnotené ako najspoľahlivejšie a cenovo výhodné riešenia, ktoré garantujú vysokú kvalitu pitnej vody. Trh tejto najmladšej divízie spoločnosti narástol o 31% za prvý kvartál účtovného roku 2002.

Autori sú analytikmi spoločnosti P67 value, s.r.o., Bratislava, ktorá patrí do skupiny Penta Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS