ČLÁNOK
Palko odmieta výhrady proti zákonu o cenných papieroch
18. júna 2001

Výhrady predstaviteľov finančného trhu proti návrhu zákona o cenných papieroch a investičných službách sú podľa ministerstva financií SR neopodstatnené. Tvorcovia návrhu zákona chcú zabezpečiť ochranu klientov špecializovaných firiem a zvýšiť konkurenciu medzi obchodníkmi s cennými papiermi, ktorá je oproti bankovému trhu nízka. „Pre slovenský kapitálový trh a ekonomiku to bude vykúpenie,“ vyhlásil na piatkovom okrúhlom stole generálny riaditeľ Sekcie finančného trhu MF František Palko.

Podľa námietok odbornej verejnosti nový zákon prináša riziko, že sa štát vzdá vplyvu na monopolného depozitára cenných papierov, ktorým je v súčasnosti Stredisko cenných papierov. Podľa Palka sa ale systém centrálneho depozitára na členskom princípe používa aj v EÚ. Podľa neho je návrh sprísneného štátneho dozoru nad obchodníkmi s cennými papiermi, systém konsolidovaného dozoru a preventívny dohľad Úradu pre finančný trh v súlade so smernicami používanými v únii.

V súčasnosti sa pripravuje aj rekodifikácia noriem pre vedenie účtovníctva obchodníkov s cennými papiermi. „Je prirodzené, že sa odborná verejnosť bráni proti možnému zvýšeniu regulácie kapitálového trhu. Ale ešte sme nedostali konkrétne návrhy k návrhu zákona,“ povedal Palko.

Návrh zakotvuje tvorbu garančného fondu metódou akumulácie zdrojov. Fond by mal fungovať na podobnom princípe ako Fond ochrany vkladov. Zabezpečoval by odškodnenie klientov obchodníkov s cennými papiermi a zároveň by sa znížilo riziko pri využívaní investičných služieb klientmi špecializovaných firiem.

Predstavitelia finančného trhu vyjadrili výhrady aj proti nevhodnému systému zaknihovaných cenných papierov, neadekvátnemu riešeniu otázky nebankových subjektov a úprave činnosti sprostredkovateľov predaja cenných papierov. Zároveň kritizovali nedostatočné vymedzenie zmluvných vzťahov a nedomyslenú úpravu v oblasti verejných prísľubov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS