ČLÁNOK
Packaging Štúrovo, a.s., zvýšil za minulý rok zisk
30. apríla 1998

AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s., zvýšil za minulý rok zisk pred zdanením z 22,2 mil. Sk v roku 1996 na 172,8 mil. Sk. Prevádzkový zisk vzrástol o 71,6% a dosiahol 370 mil. Sk. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb sa v roku 1997 zvýšili o 3,9% na 3,251 mld. Sk. Spoločnosť znížila prevádzkové náklady o 2,2% na 3,026 mld. Sk napriek tomu, že hodnoty za obdobie do apríla 1997 boli takmer o 15% vyššie ako za rovnaké obdobie. Agentúru SITA o tom informoval pracovník Public relations spoločnosti Robert Kiss. „K 1. januáru 1998 sa spoločnosť pretransformovala z funkčnej a výrobne orientovanej organizácie na modernú – členenú na štyri divízie s plošnými úrovňami riadenia,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Marián Slovák a dodal, že podnik položil základ na opätovné získanie bývalých trhov a zvýšenie produktivity a ziskovosti. Tieto aktivity podporil podľa jeho slov prísny program šetrenia nákladov vstupných materiálov, kontrola a neustále znižovanie výrobných nákladov a požiadavka na nižšie prepravné náklady. V minulom roku spoločnosť získala certifikát kvality ISO 9001, v máji pre bývalý závod 04 Kartonážka a v októbri pre bývalý závod 01 Izolačné materiály. V septembri 1997 sa začali prípravné práce na získanie environmentálneho certifikátu ISO 14 001 v tomto roku. Z investícií v objeme 237 mil. Sk spoločnosť použila približne 40% na environmentálne programy. Vo februári 1997 získala švédska spoločnosť AssiDomän kontrolný balík akcií bývalého JCP Štúrovo a v máji minulého roka prebrala operatívne vedenie. V súčasnosti kontroluje priamo alebo nepriamo 92,84% akcií. AssiDomän Packaging Štúrovo sa začlenila do najväčšej obchodnej skupiny AssiDomän Packaging, ktorú tvorí viac ako 60 spoločností. Materská firma AssiDomän je rozdelená na 5 obchodných skupín s vyše 90 spoločnosťami v 14 európskych krajinách. Jej hlavným akcionárom je švédsky štát s podielom 50,2% akcií a hlasov. Nadnárodná spoločnosť AssiDomän sa orientuje na výrobu obalového papiera, obalov a reziva. Stratégiu expanzie spoločnosti do regiónu strednej a východnej Európy podporuje finančne silná pozícia a skutočnosť, že AssiDomän je jedným z najväčších vlastníkov lesov s približne 3,3 mil. hektármi produktívnej lesnej plochy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS