ČLÁNOK
Oznámenie o likvidácii poisťovne LAMP Insurance Company Limited
25. júna 2019

Najvyšší súd Gibraltáru (zámorského územia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska) dňa 31. mája 2019 s okamžitou účinnosťou rozhodol o likvidácii poisťovne LAMP Insurance Company Limited a za likvidačného zástupcu určil spoločnosť Grant Thornton Ltd.

Poisťovni LAMP Insurance Company Limited týmto zaniká oprávnenie na vykonávanie činnosti a akékoľvek uzatváranie nových poistných zmlúv a sprostredkovanie poistenia v mene tejto spoločnosti je zakázané.

Poškodení klienti Slovenskej republiky nemajú podľa legislatívnej úpravy Spojeného kráľovstva nárok na odškodnenie  z garančných schém Spojeného kráľovstva. Vzhľadom na to, že spoločnosť bola insolventná, doterajšie poistné zmluvy budú s veľkou pravdepodobnosťou ukončené, zatiaľ však zostávajú v platnosti. Klienti poisťovne by mali byť o tejto skutočnosti informovaní sprostredkovateľmi poistenia.

Klienti poisťovne sa v prípade otázok môžu obrátiť na osobu, ktorá im sprostredkovala poistenie, alebo na likvidátora a to elektronicky na lampinsurance@gi.gt.com alebo písomne na adrese:

Grant Thornton Ltd of 6A Queensway,
PO Box 64,
Gibraltar

Klienti tiež môžu kontaktovať určeného administrátora poistných zmlúv elektronicky na lamp@quest-group.co.uk alebo písomne na adrese:

Quest Consulting (London) Ltd
52-53 Gracechurch Street,
London EC3V OEH,
United Kingdom („Quest“)

Užitočné linky:

https://www.fsc.gi/

http://www.lampinsurance.com/

http://www.lampinsurance.com/Sealed%20Order%2031%20May%202019.pdf

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS