ČLÁNOK
Ozeta vyrobila v minulom roku 2,885 mil. kusov zvrchného panského ošatenia v hodnote 1,964 mld. Sk
19. marca 1998

Ozeta vyrobila v minulom roku 2,885 mil. kusov zvrchného panského ošatenia v hodnote 1,964 mld. Sk. Z uvedeného objemu výroby smerovalo na domáci trh 14,3 % a na vývoz 85,7 % výrobkov. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval prokurista spoločnosti Kamil Brieštenský. Podľa informácie Asociácie textilného a odevného priemyslu (ATOP) SR dosiahla Ozeta v minulom roku najvyššiu sumu tržieb za vlastné výrobky a vývozu medzi členskými organizáciami ATOP. Celkové tržby spoločnosti predstavovali hodnotu 1,877 mld. Sk a vývoz tovaru tvoril 1,608 mld. Sk. V minulom roku spoločnosť zamestnávala priemerne 5384 pracovníkov, z čoho 86 % tvorili ženy. Ozeta Trenčín zvýšila v medziročnom vývoji zárobok o 9 % pri medziročnom zvýšení prevádzkového zisku o 8 %. Podľa K. Brieštenského zabezpečovanie podnikateľského zámeru v roku 1997 ovplyvnili najmä úbytok šičiek a zvyšovanie úrokových sadzieb. Úbytok šičiek, ktorého sprievodným javom bol i rast absencie, neumožnil plné využitie výrobných kapacít. V dôsledku toho nebolo možné pokryť požiadavky odberateľov. Zdražovanie cudzích prostriedkov zvýšilo stratu z finančného hospodárstva, čo negatívne ovplyvnilo i celkový hospodársky výsledok. Ozeta bude aj v roku 1998 pokračovať v rozširovaní siete predajní prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Ozeta Trading, a.s., Trenčín. Cieľom týchto aktivít je zlepšenie zásobovania domáceho trhu. Export spoločnosti smeroval najmä do Holandska (21%), Nemecka (19%), Rakúska (13%), USA (11%), Anglicka (11%). Produktové portfólio tvoria pánske obleky, pánske saká, pánske nohavice a vesty. Ozeta, a.s. Trenčín disponuje výrobnými divíziami v Topoľčanoch, Tornali, Hlohovci a Skalici.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS