ČLÁNOK
Ozeta dosiahla za prvý štvrťrok tohto roku hrubý zisk vo výške 6,856 mil. Sk
17. mája 1998

Ozeta dosiahla za prvý štvrťrok tohto roku hrubý zisk vo výške 6,856 mil. Sk. V porovnaní s tým istým obdobím roku 1997 hrubý zisk vzrástol o 776 tis. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok v uvedenom období sa zvýšil o 10,5% na úroveň 38,849 mil. Sk. Výroba spoločnosti za prvé tri mesiace roku 1998 dosiahla 498,731 mil. Sk., z čoho tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb tvoria 96,8%. Pridaná hodnota predstavuje 218,037 mil. Sk. Ako vyplýva z údajov poskytnutých Burze cenných papierov Bratislava, cudzie zdroje Ozety sa ku koncu marca zvýšili z 1,124 mld. Sk v roku 1997 na 1,487 mld. Sk v roku 1998. Dlhodobé bankové úvery vzrástli o 43,025 mil. Sk na hodnotu 99,014 mil. Sk. Dlhodobé záväzky spoločnosti za prvý štvrťrok 1998 dosiahli výšku 500,321 mil. Sk. V porovnaní s prvým štvrťrokom 1997 to znamená nárast o viac ako 200%. Zvýšili sa aj krátkodobé záväzky a to takmer o 150%, ich objem za prvé tri mesiace tohto roku je 382,826 mil. Sk. Ozeta neeviduje za sledované obdobie žiadne dlhodobé pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky poklesli zo 671,872 mil. Sk evidovaných v prvom štvrťroku 1997 na tohtoročných 653,791 mil. Sk. Ozeta zvýšila zásoby o 15,122 mil. Sk. Hodnota zásob za prvé tri mesiace 1998 dosiahla úroveň 382,048 mil. Sk. Zvýšil sa aj objem finančných investícií z minuloročných 82,309 mil. Sk na 458,539 mil. Sk za prvý štvrťrok tohto roka, čo predstavuje nárast o viac ako 500%. Vlastné imanie zaznamenalo pokles o 48,711 mil. Sk na tohtoročnú hodnotu 805,087 mil. Sk. Základné imanie Ozety za prvý štvrťrok tohto roku bolo 731 mil. Sk. Rentabilita vlastného imania medziročne vzrástla z minuloročného 0,71% na 0,85% za obdobie prvých troch mesiacoch. Rástla však aj celková zadlženosť, ktorá dosiahla 63,27%, pričom v rovnakom období minulého roka predstavovala 55,18%. Úverová zaťaženosť sa znížila z minuloročných 75,65% na 73,25% v prvom štvrťroku 1998. Ozeta vyrobila v minulom roku 2,885 mil. kusov vrchného panského ošatenia v hodnote 1,964 mld. Sk. Celkové tržby spoločnosti predstavovali hodnotu 1,877 mld. Sk a vývoz tovaru tvoril 1,608 mld. Sk. Spoločnosť preinvestovala v minulom roku 106 mil. Sk. Ozeta Trenčín zvýšila v medziročnom vývoji zárobok o 9 % pri medziročnom zvýšení prevádzkového zisku o 8 %. Produktové portfólio tvoria pánske obleky, pánske saká, pánske nohavice a vesty. Ozeta, a.s. Trenčín disponuje výrobnými divíziami v Topoľčanoch, Tornali, Hlohovci a Skalici.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS