ČLÁNOK
Ozeta dosiahla vlani stratu 35,847 mil. Sk
31. januára 2001

Ozeta dosiahla vlani stratu 35,847 mil. Sk. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Štefana Bratku tento výsledok ovplyvnili viaceré skutočnosti. Predovšetkým nesplnenie plánovaného objemu výroby a predaja, ale i pokles kurzu nemeckej marky. Deficit spoločnosti vyrovná zo zostatku nerozdeleného zisku z uplynulých rokov. Š. Bratko na valnom zhromaždení akcionárov upozornil na vlaňajšiu inováciu odberateľských vzťahov, ktorá by mala stabilizovať predaj a smerovať k rentabilite všetkých činností. Rekonštrukcia výrobných kapacít sa prejavila o.i. v poklese pracovníkov o 209.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS