ČLÁNOK
Ozeta dosiahla vlani stratu 35,847 mil. Sk
31. januára 2001

Ozeta dosiahla vlani stratu 35,847 mil. Sk. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Štefana Bratku tento výsledok ovplyvnili viaceré skutočnosti. Predovšetkým nesplnenie plánovaného objemu výroby a predaja, ale i pokles kurzu nemeckej marky. Deficit spoločnosti vyrovná zo zostatku nerozdeleného zisku z uplynulých rokov. Š. Bratko na valnom zhromaždení akcionárov upozornil na vlaňajšiu inováciu odberateľských vzťahov, ktorá by mala stabilizovať predaj a smerovať k rentabilite všetkých činností. Rekonštrukcia výrobných kapacít sa prejavila o.i. v poklese pracovníkov o 209.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS